Vårt samfunnsansvar innebærer langsiktige ambisjoner på tre områder for å bidra til å forbedre helsen for både enkeltpersoner og samfunn:

  • Forebygge økningen av diabetes type 2 og fedme.
  • Gi tilgang til rimelig oppfølging for sårbare pasienter i alle land.
  • Fremme innovasjon for å forbedre liv og livskvalitet. 

I dag har én av elleve personer i verden diabetes, et tall som antas å stige til én av ni innen 2045 hvis det ikke iverksettes tiltak.

Diabetes er en stor belastning på helsetjenesten, og vi har forpliktet oss til å samarbeide med helsemyndigheter og andre aktører i landene der vi opererer, for å forebygge og behandle sykdommen.   

Ingen barn skal dø av diabetes type 1 

Vi utvider vårt Changing Diabetes® in Children-program for å nå 100 000 barn innen 2030. Dette programmet har allerede hjulpet mer enn 25 000 barn med diabetes type 1 med å få tilgang til medisinsk behandling og livreddende legemidler i områder med få ressurser.

Rimelige legemidler til behandling av diabetes i lav- og mellominntektsland

Dette er en viktig utvidelse av Novo Nordisk sitt initiativ for bedre tilgang til insulin i sårbare områder.

Bedre helsetilbud til sårbare befolkningsgrupper

Vi utvider vårt Partnering for Change-program med Den internasjonale Røde Kors-komiteen og Det danske Røde Kors frem til 2023. I tillegg gir vi en donasjon på 15 millioner DKK til programmet. Gjennom vår felles innsats hjelper programmet de mest sårbare pasientgruppene under humanitære kriser.