Det er mange grunner til at forekomsten av kroniske sykdommer som diabetes type 2 og fedme har vokst de siste ti-årene. Noen av årsakene kan vi ikke forbygge, f.eks genetiske faktorer og det faktum at vi rett og slett blir eldre og eldre.

Urbanisering, sosiale forskjeller, livstil og spisevaner er alle faktorer som påvirker utviklingen av diabetes type 2 og fedme – og som kan påvirkes. Som et ledende firma innfor diabetesbehandling har vi et ansvar for også å bidra til forebygging av denne sykdommen.

I et globalt perspektiv har  vi satt fokus på hvordan vi kan bidra på to områder:

-          Forebygging av diabetes i byer

-          Forebygging av overvekt og fedme hos barn

Les mer om våre globale initiativer her

To av tre personer som lever med diabetes type 2 bor i byer. Måten urbane områder designes, bygges og drives endrer måten vi lever på, og i noen tilfeller øker sårbarheten vår overfor diabetes type 2. 

Vi brukte begrepet "urban diabetes" som en måte å fokusere på risikofaktoren som ligger i byer sammen med University College London og Steno Diabetes Center Copenhagen. Sammen lanserte vi et globalt partnerskap kalt Cities Changing Diabetes.

I mer enn 25 byer rundt om i verden, fokuserer vi på diabetes type 2 som et viktig helseproblem i byer. Vi samarbeider med mer enn 100 partnere for å forbedre forskning og utarbeide informasjon for å bidra til at innbyggere og beslutningstakere kan iverksette endringer som forebygger sykdomsutvikling.

For å finne ut mer om vår kamp mot urban diabetes, kan du gå til Cities Changing Diabetes.

Globalt er 40 millioner barn under fem år overvektige. Dette setter dem i fare for å utvikle tidlig diabetes type 2, og er en sterk indikatoer for utvikling av fedme i voksen alder. 

Disse barna kan også møte utfordringer i trivsel og med å nå sitt fulle potensiale. Å være overvektig kan bidra til stigmatisering, dårlig sosialisering og følelsesmessige vanskeligheter, og i noen tilfeller redusert mulighet for å ta utdanning.

Sammen med UNICEF jobber vi med forebygging av overvekt og fedme i barndommen. Partnerskapet begynner i Mexico og Colombia, men det har målsetning om en bredere regional og global rekkevidde og innvirkning, og å "gjøre om fortellingen" om forebygging av overvekt og fedme fra et fokus på individuelt ansvar til behovet for å henvende seg til miljøer og samfunn som fremmer fedme.

Vi mener at alle barn bør ha mulighet til å vokse godt i en verden i endring og til å oppfylle sitt potensiale. 

Besøk UNICEFs nettsted for å se hva som blir gjort for å forbedre vilkårene til verdens barn.

Moses, A. Lund, N. Jensen BB. Illustrating the pivotal role of obesity as a driver of diabetes. 25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018: Abstracts. Obes Facts. 2018;11 Suppl 1(Suppl 1):1-364. doi:10.1159/000489691