Det er mange grunner til at kroniske sykdommer som diabetes type 2 og fedme har vært i vekst i flere tiår. Noen skyldes risikofaktorer som ikke kan forebygges, som genetiske faktorer og det enkle faktum at mennesker lever lenger.

Hvis det ikke gjøres noe for å stoppe denne økningen, vil dette bare føre til flere mennesker som lider og flere helseutgifter. Kundene våre er helsetjenesten og menneskene som har bruk for behandlingsmulighetene vi tilbyr. Hvis vi ikke gjør noe for å forebygge kroniske sykdommer, lever vi ikke opp til våre verdier som et selskap, og vi driver heller ikke en bærekraftig virksomhet.

Det finnes allikevel områder der forebyggende tiltak kan ha en positiv effekt. Økende urbanisering, sosioøkonomiske ulikheter, mindre aktive livsstiler og dårligere kosthold. I kombinasjon er økende urbanisering, sosioøkonomiske ulikheter, mindre aktive livsstiler og dårligere kosthold ofte de viktigste grunnene til at flere og flere mennesker diagnostiseres med diabetes type 2 og fedme.

Vi ønsker å bremse den stigende kurven av diabetes type 2 og fedme. Det er ingen tvil om at forebygging er nøkkelen.

Fortsett å lese og se hvordan vi jobber med forebygging av kronisk sykdom.

To av tre personer som lever med diabetes type 2 bor i byer. Måten urbane områder designes, bygges og drives endrer måten vi lever på, og i noen tilfeller øker sårbarheten vår overfor diabetes type 2. 

Vi brukte begrepet "urban diabetes" som en måte å fokusere på risikofaktoren som ligger i byer sammen med University College London og Steno Diabetes Center Copenhagen. Sammen lanserte vi et globalt partnerskap kalt Cities Changing Diabetes.

I mer enn 40 byer rundt om i verden, fokuserer vi på diabetes type 2 som et viktig helseproblem i byer. Vi samarbeider med mer enn 150 partnere for å forbedre forskning og utarbeide informasjon for å bidra til at innbyggere og beslutningstakere kan iverksette endringer som forebygger sykdomsutvikling.

For å finne ut mer om vår kamp mot urban diabetes, kan du gå til Cities Changing Diabetes.

Globalt er 40 millioner barn under fem år overvektige. Dette setter dem i fare for å utvikle tidlig diabetes type 2, og er en sterk indikatoer for utvikling av fedme i voksen alder. 

Disse barna kan også møte utfordringer i trivsel og med å nå sitt fulle potensiale. Å være overvektig kan bidra til stigmatisering, dårlig sosialisering og følelsesmessige vanskeligheter, og i noen tilfeller redusert mulighet for å ta utdanning.

Sammen med UNICEF jobber vi med forebygging av overvekt og fedme i barndommen. Partnerskapet begynner i Mexico og Colombia, men det har målsetning om en bredere regional og global rekkevidde og innvirkning, og å "gjøre om fortellingen" om forebygging av overvekt og fedme fra et fokus på individuelt ansvar til behovet for å henvende seg til miljøer og samfunn som fremmer fedme.

Vi mener at alle barn bør ha mulighet til å vokse godt i en verden i endring og til å oppfylle sitt potensiale. 

Besøk UNICEFs nettsted for å se hva som blir gjort for å forbedre vilkårene til verdens barn.

Moses, A. Lund, N. Jensen BB. Illustrating the pivotal role of obesity as a driver of diabetes. 25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018: Abstracts. Obes Facts. 2018;11 Suppl 1(Suppl 1):1-364. doi:10.1159/000489691