Novo Nordisk har som formål å være bidragsyter til mestring av kronisk sykdom i tillegg til det å være leverandør av legemidler.