NovoPen® 6

NovoPen Echo® Plus

Vi lanserer nå våre nye, smarte insulinpenner, NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus. Pennene lagrer tidene og dosene for insulininjeksjoner i en minnefunksjon, slik at du ikke trenger å huske når medisinen ble tatt eller hvor mange enheter som ble injisert. Pennens display viser både tiden som har gått siden siste injeksjon og hvor mange enheter som ble tatt.
 

Via nedlasting til kompatible apper og dataoverføringssystemer på klinikken (se våre samarbeidspartnere nedenfor), gjøres data fra pennens minnefunksjon tilgjengelig for deg og helsepersonell i én og samme visning side om side med selvmålt blodsukker eller CGM (kontinuerlig glukosemåling). Deling av data fra pennen forutsetter at du ønsker å dele disse dataene og gir ditt samtykke til dette.
 

NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus har en garantitid på minst 3 år, og refunderes via Helfo. Pennene har samme pris som NovoPen® 4 og NovoPen Echo®. *
 

* Januar 2022: 542,50 kr per penn.

De nye, smarte insulinpennene lagrer tider og doser for medisininjeksjoner i en minnefunksjon, slik at du ikke trenger å huske når medisinen ble tatt eller hvor mange enheter som ble injisert.
 

På den måten kan du ha en større følelse av frihet.

I denne brosjyren finner du detaljert informasjon om NovoPen®6 og NovoPen Echo® Plus.
 

Last ned →

 • Viser dose og tid siden forrige injeksjon
 • Minnefunksjonen lagrer de siste 800 injeksjonene
 • Kompatibel med alle sylinderampuller med insulin fra Novo Nordisk
 • Nedlastning av data via nærfeltskommunikasjon (NFC)
 • Kompatibel med iPhone * og Android-smarttelefoner
 • Krever ingen lading av batteriet
 • 3 års garanti (inkluderer også doseminne)
 • Samme pris ** som NovoPen® 4 og NovoPen Echo®

* iPhone 8 og nyere

** Januar 2022: 542, 50 Nok

 • Maksdose 60 enheter
 • Dosesteg: 1 enhet

 • Maksdose 30 enheter
 • Dosesteg: 0,5 enhet

NO21NP600020