Oppdage, utvikle og levere

I nesten 100 år har vi bidratt til å imøtekomme udekkede medisinske behov hos mennesker som lever med alvorlig kronisk sykdom ved å utvikle innovative legemidler og utstyr. 

Våre behandlinger er i dag til nytte for millioner av mennesker som lever med diabetes, fedme og sjeldne blod- og endokrine sykdommer. 

I utviklingsløpet, fra våre laboratorier til våre fabrikker, oppdager og utvikler vi innovative biologiske legemidler og gjør dem tilgjengelige for pasienter over hele verden.

Vårt fokus er på alvorlige kroniske sykdommer som rammer flere hundre millioner mennesker, og som også er blant de virkelig store globale helseutfordringene fremover.

Ved å bruke vår innovasjon og kommersielle suksess i kombinasjon med innsikt fra pasienter og samarbeidspartnere utvilker vi dristige ideer til legemidler som forebygger og som kan redde liv.

Vi foretar langsiktige investeringer i utvikling av nye behandlingsprinsipper og teknologier, inkludert stamcellebaserte behandlinger, for kontinuerlig å fremme utviklingen av medisinsk utstyr, digitale helseløsninger og legemidler.

Når noen som lever med en kronisk sykdom ikke får riktig behandling, eller ikke behandles i det hele tatt, står de i fare for å utvikle livstruende komplikasjoner. Ved diabetes kan dette føre til amputasjoner og synstap, og i noen tilfeller kan komplikasjoner være livstruende.

Sårbare samfunn og lavinntektsland blir ofte verst rammet. Kostnader og redusert tilgang til medisinsk behandling kan medføre en stor byrde for enkeltpersoner, deres familier og til og med hele samfunn.

Vår langsiktige ambisjon er å gi tilgang til rimelig diabetesbehandling for sårbare pasienter i alle land. Vi har ekstra fokus på barn som lever med diabetes type 1, og som risikerer å omkomme i enkelte deler av verden uten behandling og legemidler.

Vi investerer også i forebygging av kronisk sykdom. Vår ambisjon er å forhindre at mer enn 100 millioner mennesker får diabetes type 2 innen 2045. 

Se hvordan vi «Defeat diabetes».

Raghu Ramaswamy og Riyanka Dixit, Novo Nordisk India.

Novo Nordisk årsrapport 2023  https://www.novonordisk.com/annual-report.html (lest 22.01.2021)