I Norge har pasienter som lever med diabetes eller hemofili (sjeldne blodsykdommer) god tilgang til helsetjenester og effektive legemidler. Slik er det ikke overalt i verden. Millioner av mennesker har ikke tilgang til livsnødvendige medisiner. I noen tilfeller er medisinen for kostbar, i andre tilfeller finnes ikke en gang nødvendig infrastruktur for helsehjelp.

Vi ønsker at flere pasienter skal ha tilgang til nødvendig helsehjelp og råd til å bruke de legemidlene vi utvikler og produserer. Hindringene for dette kan være komplekse og varierer fra land til land. Vår ambisjon er at flest mulig mennesker skal ha tilgang til våre legemidler når vi samtidig tar hensyn til at mulighetene til å betale for legemidlene varierer i stor grad blant mennesker rundt om i verden.

Mithila Hag Farin og moren hennes. Mithila bor i Bangladesh og har diabetes type 1.

Les mer på denne siden om initiativer i andre deler av verden som vi har forpliktet oss til her

Du kan også lese mer om vår: Defeat diabetes -strategi

Amerikanere bruker vårt 25 $ insulinprogram.

personer med diabetes behandlet med vårt humane insulin for maksimalt 3 $ per 10 ml hetteglass.

personer som bruker våre diabetesprodukter.

personer med hemofili og familiemedlemmer har deltatt i opplæringstiltak ledet av Novo Nordisk Haemophilia Foundation.

Novo Nordisk’s new insulin affordability offerings now available in the US, Novo Nordisk Inc. News release, 2 Jan 2020, https://www.novonordisk-us.com/media/news-releases.html?122978 (lest 27.01.2021)

Novo Nordisk årsrapport 2019 https://www.novonordisk.com/annual-report.html (lest 09.02.2021)