Når det gjelder innovative behandlinger og medisinsk utstyr som forbedrer livene våre, arbeider våre forskere og teknikere med de siste nyskapningene. Den farmasøytiske verdikjeden hjelper oss med å gi innovative legemidler og utstyr til pasienter som trenger dem.

Kristal Troy, Novo Nordisk, USA.