Dette legemidlet er unntatt reseptplikt, men du rådes til å oppsøke lege for å få bekreftet riktig diagnose på symptomene dine. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget, eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. 

Når du har startet med Vagifem® 10 mikrogram bør du oppsøke legen din for undersøkelser minst en gang i året. Diskuter nytte og risiko ved å fortsette behandlingen med Vagifem® 10 mikrogram med legen din ved disse undersøkelsene.

Les mer her

Det anbefales at du oppsøker lege for å få bekreftet riktig diagnose på symptomene dine og for å få vurdert om du ikke bør bruke legemidlet, eller om noen av advarslene eller forsiktighetsreglene gjelder for deg. 

Når du har startet med Vagifem® 10 mikrogram bør du oppsøke legen din for undersøkelser minst en gang i året. Diskuter nytte og risiko ved å fortsette behandlingen med Vagifem® 10 mikrogram med legen din ved disse besøkene.

Les mer her

Hetetokter og nattesvette er kjente symptomer på overgangsalder. Mindre kjent er en tilstand som heter vaginal atrofi. Denne tilstanden med vaginal tørrhet rammer omtrent halvparten av alle kvinner etter overgangsalderen.1 Det er en kronisk tilstand som skyldes redusert østrogennivå og fører ofte til plager i underlivet.2

Østrogenmangelen kan medføre symptomer i underlivet i form av tynnere slimhinner i vagina, urinrør og blære, med ulik grad av tørrhet, kløe, smerter ved samleie og blødning. Tynne slimhinner kan også være årsak til gjentagende urinveisinfeksjoner og hyppig trang til vannlatning.3

Tørre slimhinner i skjeden (vaginal atrofi) er en progressiv og kronisk tilstand.2

Etter siste menstruasjon (menopause) oppstår det endringer i underlivet som følge av fallende østrogenproduksjon, deriblant tørre slimhinner i skjeden. Mange forbinder plager i overgangsalderen med hetetokter, og har kanskje fått med seg at hetetokter forsvinner for de fleste i løpet av 5 år.3 Slik er det ikke med tørrhet i skjeden (vaginal atrofi). Vaginal atrofi er en kronisk tilstand, og den går ikke over av seg selv når den først har oppstått.1

Plager med tørre slimhinner følger en mer progressiv utvikling enn eksempelvis hetetokter. Det vil si at der hetetokter nærmest kan forsvinne over natten, vil typisk problematikk rundt tørre slimhinner forverre seg med tiden. Omtrent halvparten av alle kvinner rammes. Det er mest vanlig at tørre slimhinner i underlivet diagnostiseres ca. 4-5 år etter menstruasjonens opphør (menopausen). Dette kan ha negativ innvirkning på seksualliv og livskvalitet.1

Systemisk hormonbehandling benyttes for å behandle generelle plager i overgangsalderen, som hetetokter og nattesvette. Som regel benyttes tabletter eller plaster ved slik behandling.3

Lokal hormonbehandling er en måte å behandle symptomene ved vaginal atrofi på, men som ikke lindrer generelle plager som hetetokter og nattesvette. Ved riktig veiledning og behandling kan slimhinnene gjenopprettes, pH normaliseres og symptomer som kløe, svie og smerter ved samleie avta. Dette betyr også at risikoen for urinveisinfeksjoner reduseres. Til denne typen behandling benyttes mye lavere hormondoser enn ved systemisk hormonbehandling.1

Lokal hormonbehandling kan fås som krem, vagitorier, gel eller vaginaltabletter som plasseres i skjeden. Snakk med legen din dersom du har spørsmål om ulike behandlingsmuligheter og varigheten av behandling. Generelt er bivirkningene ved lokal hormonbehandling milde, forbigående og ofte lokale (ubehag i skjeden).1 I enkelte tilfeller kan man kombinere systemisk og lokal hormonbehandling for å behandle både generelle og lokale plager.1

Lokal østrogenbehandling kan lindre kløe/sårhet og smerter ved samleie.3

Østrogenmangel bør bekreftes av lege for å sikre riktig diagnose.

Snakk med legen din hvis du har spørsmål om hvor lenge behandlingen bør pågå.

Ja det kan du. Appliser gjerne vaginaltabletten på kvelden etter bading og/eller samleie/sex.

Som ved alle legemidler kan Vagifem® 10 mikrogram forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere)

  • Hodepine
  • Magesmerter
  • Blødninger i fra skjeden, utflod eller ubehag.

Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere)

  • Soppinnfeksjon i kjønnsorganene
  • Kvalme
  • Utslett
  • Vektøkning
  • Hetetokter
  • Hypertensjon (høyt blodtrykk)

Du kan lese mer om bivirkninger i pakningsvedlegget

Forskjellige fuktighetsgivende glidemidler, vagitorier og vaginalkremer kan kjøpes på apotek. De inneholder for eksempel mandelolje, hyaluronsyre eller gelé basert på vann eller silikon. Felles for disse produktene er at de tilfører fuktighet og gir kortvarig lindring, men de behandler ikke vaginal atrofi, som er forårsaket av østrogenmangel.1

Systemisk hormonbehandling benyttes for å behandle generelle plager i overgangsalderen, som hetetokter og nattesvette. Som regel benyttes tabletter eller plaster ved slik behandling.3 Eventuell effekt på lokale plager som tørre slimhinner i underlivet er omdiskutert, skjønt det anbefales ikke systemisk østrogenbehandling hvis målet med behandlingen utelukkende er å behandle eksempelvis tørre slimhinner i underlivet (vaginal atrofi).1

Lokal hormonbehandling er en måte å behandle symptomene ved vaginal atrofi på, men som ikke lindrer generelle plager som hetetokter og nattesvette. Ved riktig veiledning og behandling kan slimhinnene gjenopprettes, pH normaliseres og symptomer som kløe, svie og smerter ved samleie avta. Dette betyr også at risikoen for urinveisinfeksjoner reduseres. Til denne typen behandling benyttes mye lavere hormondoser enn ved systemisk hormonbehandling.1

Systemisk hormonbehandling anvendes typisk mot lindring av systemiske plager som eksempelvis hetetokter. Ved lokal østrogenbehandling med Vagifem® 10 mikrogram er det såpass lav systemisk eksponering av østrogen at nivåene forblir innenfor de nivåene som regnes som normale for ubehandlede kvinner etter overgangsalderen. Av dette følger at enkelte risikoer forbundet med systemisk hormonbehandling i mindre grad er gjeldende for behandling med Vagifem® 10 mikrogram.4

Vagifem® 10 mikrogram er et reseptfritt legemiddel som brukes for å lindre menopausale symptomer i skjeden som tørrhet og irritasjon. På medisinsk fagspråk heter dette "vaginal atrofi", og skyldes redusert østrogennivå i kroppen, noe som naturlig inntreffer etter menopausen.

Vagifem® 10 mikrogram virker ved å erstatte det østrogenet (østradiol) som normalt produseres i eggstokkene hos kvinner. Vagifem® 10 mikrogram føres inn i skjeden slik at hormonet frigis der det er behov for det. Dette kan lindre ubehag i skjeden.

Når du har startet med Vagifem® 10 mikrogram, bør du oppsøke legen din for undersøkelser minst en gang i året. Diskuter nytte og risiko ved å fortsette behandlingen med Vagifem® 10 mikrogram med legen din ved disse undersøkelsene.

Les mer her

1. Sturdee DW & Panayon N behalf of the International Menopause Society Writing Group (2010) Recommendations for the management of postmenopausal vaginal atrophy. Climacteric, 13:6, 509-522

2. R. J. Baber, N. Panay & A. Fenton the IMS Writing Group (2016) 2016 IMS Recommendations on women's midlife health and menopause hormone therapy, Climacteric, 19;2, 109-150

3. https://www.legeforeningen.no/contentassets/a5d7370e547a4198900ada248f77a6cb/klimakteriet.pdf (22.jan.2021)

4. Vagifem® 10 µg SPC avsnitt 4.4 og 5.2 (sist oppdatert 13.07.2022)

5. Vagifem® 10 µg SPC avsnitt 4.8 (sist oppdatert 13.07.2022)