Symptomer på redusert østrogennivå i underlivet

Du kan få plager som:1

  • tørrhet
  • kløe
  • smerter ved samleie
  • tilbakevendende urinveisinfeksjoner
  • smertefull vannlating
  • plutselig, sterk trang til å late vannet/urinlekkasje

Plager som følge av tørre slimhinner oppstår vanligvis etter menstruasjonens opphør (menopausen), og rammer omtrent halvparten av alle kvinner.2

I motsetning til hetetokter som gjerne oppstår i tiden rundt siste menstruasjon, og vanligvis forsvinner i løpet av fem år1, er det vanligst at plager forbundet med tørre slimhinner oppstår litt senere (typisk 4-5 år etter siste menstruasjon) og at disse plagene stadig forverrer seg om de forblir ubehandlet.2 Dette kan ha negativ innvirkning på seksualliv og livskvalitet.2,3

Kvinner oppgir smerte ved samleie som det mest plagsomme symptomet ved vaginal atrofi.3

Det kan skyldes redusert østrogennivå i underlivet

Vaginal atrofi rammer omtrent halvparten av alle kvinner etter menopausen.2

En spørreundersøkelse blant postmenopausale kvinner har vist at kvinner med redusert østrogennivå i underlivet ikke alltid snakker med legen sin om plagene. Faktisk oppgir ca. 53% av kvinnene i undersøkelsen at legen aldri hadde tatt opp temaet vaginal helse med dem.4

Plager relatert til vaginal atrofi er underdiagnostisert. Sjenanse og stigma relatert til naturlig aldring kan være en barriere for kvinner i å ta kontakt med legen sin.4

Vagifem® 10 mikrogram inneholder østradiol og er et reseptfritt legemiddel som brukes etter menstruasjonens opphør (menopausen) til lokal behandling av ubehag i skjeden, som tørrhet eller irritasjon som skyldes mangel på østrogen i skjeden. På medisinsk språk heter dette "vaginal atrofi", og skyldes nedgang i nivåene av østrogen i kroppen, noe som naturlig inntreffer etter menopausen.

Vagifem® 10 mikrogram virker ved å erstatte det østrogenet som normalt produseres i eggstokkene hos kvinner. Vagifem® 10 mikrogram føres inn i skjeden slik at hormonet frigis der det er behov for det. Dette kan lindre ubehag i skjeden.

Når du har startet med Vagifem® 10 mikrogram, bør du oppsøke legen din for undersøkelser minst en gang i året. Rutinemessige kontroller hos lege anbefales for å være sikker på at du får riktig behandling.

Diskuter nytte og risiko ved å fortsette behandlingen med Vagifem® 10 mikrogram med legen din ved disse undersøkelsene.

Bruk alltid Vagifem® 10 mikrogram nøyaktig som beskrevet på pakningen og i pakningsvedlegget, eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker. Du rådes til å oppsøke lege for å få bekreftet riktig diagnose på symptomene dine.

Les mer i pakningsvedlegget her

1. https://www.legeforeningen.no/contentassets/a5d7370e547a4198900ada248f77a6cb/klimakteriet.pdf (22.jan.2021)

2. Sturdee DW & Panayon N behalf of the International Menopause Society Writing Group (2010) Recommendations for the management of postmenopausal vaginal atrophy. Climacteric, 13:6, 509-522

3. Simon J, Nachtigall L, Gut R, et al. Effective treatment of vaginal atrophy with an ultra-low-dose estradiol vaginal tablet. Obstet Gynecol. 2008;112(5):1053–1060

4. Nappi, R.E & Kokot-Kierepa M. (2012) Vaginal health: Insights, Views & Attitudes (VIVA) – results from an international survey. Climacteric, 15(1):36-44