*Til kvinner etter overgangsalderen (etter siste regelmessige menstruasjonsperiode): Behandling av plager i skjeden som skyldes mangel på østrogen. Hver vaginaltablett inneholder østradiol 10 μg. Skal IKKE tas hvis kjent, tidligere eller mistenkt brystkreft eller andre østrogenavhengige maligne tumorer (f.eks endometriekreft), eller ved udiagnostisert genitalblødning eller ubehandlet endometriehyperplasi. Les informasjonen i pakningen og i pakningsvedlegget nøye før bruk.

Pakningsvedlegg