vekstforstyrrelser

Vekstforstyrrelser

Novo Nordisk tilbyr produkter til behandling av veksthormonmangel (GHD) og andre vekstforstyrrelser. Vi ønsker å hjelpe pasienter og deres pårørende med å oppnå best mulig livskvalitet under veksthormonbehandlingen.

Novo Nordisk arbeider for å fremme forskning om veksthormonforstyrrelser og behandlingen av disse. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre produkter og tjenester. 

 

Opdatert: 31. mars 2020 


Turnersyndromforeningen

Les mer om vekstforstyrrelser på:

www.turnersyndrom.no