Vekstforstyrrelser

Novo Nordisk tilbyr et bredt utvalg av produkter til behandling av veksthormonmangel (GHD) og andre vekstforstyrrelser. Vi tilbyr også en rekke tjenester, som kan være med å hjelpe pasientene og deres pårørende med å oppnå best mulig livskvalitet under veksthormonbehandlingen.

Novo Nordisk arbeider for å fremme forskning om veksthormonforstyrrelser og behandlingen av disse. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre produkter og tjenester gjennom en løpende dialog med pasienter og helsepersonell.

 

Opdatert: 24. august 2016 


Turnersyndromforeningen

Les mer om vekstforstyrrelser på:

www.turnersyndrom.no