I 1921 oppdaget et team av kanadiske forskere insulinmolekylet og startet et århundre med bedre diabetesbehandling som siden har reddet utallige liv.

Selv om vi i dag er så heldige å ha bedre medisiner enn noensinne, er det å ha diabetes fortsatt en betydelig belastning for enkeltpersoner, familier og samfunn.

Les mer om utviklingen her

Insulin 100 years timeline

Insulin: En banebrytende innovasjon

Frederick Banting (til høyre) og Charles Best (til venstre) ved University of Toronto.

Frederick Banting (til høyre) og Charles Best (til venstre) ved University of Toronto.

Forskere i Toronto greier å ekstrahere insulin fra bukspyttkjertelen til en hund og tester effekten av insulinet, noe som for første gang gir håp til personer med diabetes.

Insulin: En banebrytende innovasjon

Forskere i Toronto greier å ekstrahere insulin fra bukspyttkjertelen til en hund og tester effekten av insulinet, noe som for første gang gir håp til personer med diabetes.
Frederick Banting (til høyre) og Charles Best (til venstre) ved University of Toronto.

Frederick Banting (til høyre) og Charles Best (til venstre) ved University of Toronto.

Første liv reddet av insulin

Før- og etterbilder av et barn med diabetes type 1.

Før- og etterbilder av et barn med diabetes type 1.

Leonard Thompson, en 14 år gammel gutt som veide litt over 29 kilo, blir den første personen med diabetes som behandles med insulin den 11. januar 1922. Etter å ha fått injeksjoner med ekstraktet til Banting og Best (beskrevet som en tykk, brun væske), faller Leonards blodsukker.

Første liv reddet av insulin

Leonard Thompson, en 14 år gammel gutt som veide litt over 29 kilo, blir den første personen med diabetes som behandles med insulin den 11. januar 1922. Etter å ha fått injeksjoner med ekstraktet til Banting og Best (beskrevet som en tykk, brun væske), faller Leonards blodsukker.
Før- og etterbilder av et barn med diabetes type 1.

Før- og etterbilder av et barn med diabetes type 1.

August og Marie Krogh

August og Marie Krogh

Insulinproduksjon starter i Skandinavia

1923
August og Marie Krogh tar med seg prosessen for å fremstille insulin fra Canada til Danmark og Nordisk Insulinlaboratorium kommersialiserer produksjonen av insulin. Med insulin tilgjengelig, øker forventet levealder betydelig for personer som får diagnosen diabetes.
1923

Insulinproduksjon starter i Skandinavia

August og Marie Krogh tar med seg prosessen for å fremstille insulin fra Canada til Danmark og Nordisk Insulinlaboratorium kommersialiserer produksjonen av insulin. Med insulin tilgjengelig, øker forventet levealder betydelig for personer som får diagnosen diabetes.
August og Marie Krogh

August og Marie Krogh

Novo Nordisk insulinproduksjon på 1930-tallet (NO21NNM00023)

Hans Christian Hagedorn

Hans Christian Hagedorn

NPH insulin forenkler diabetesbehandlingen

1946
Hans Christian Hagedorn utvikler NPH (neutral protamine Hagedorn) insulin, som forlenger effekten av insulin i kroppen. Dette medførte en forenkling av behandlingen, med færre insulininjeksjoner for personer med diabetes.
1946

NPH insulin forenkler diabetesbehandlingen

Hans Christian Hagedorn utvikler NPH (neutral protamine Hagedorn) insulin, som forlenger effekten av insulin i kroppen. Dette medførte en forenkling av behandlingen, med færre insulininjeksjoner for personer med diabetes.
Hans Christian Hagedorn

Hans Christian Hagedorn

Novo Nordisk sin insulinproduksjon på 1940-tallet (NO21NNM00024)

En ny æra innen diabetesforståelse

Det blir tydelig for forskere at det finnes flere typer diabetes, og at diabetes type 2 er den mest utbredte. Legemiddelinnovasjon fokuserer nå på å gripe fatt i de distinkte særtrekkene til de ulike typene diabetes og utvikle medisiner spesifikt til behandling av diabetes type 2.

En ny æra innen diabetesforståelse

Det blir tydelig for forskere at det finnes flere typer diabetes, og at diabetes type 2 er den mest utbredte. Legemiddelinnovasjon fokuserer nå på å gripe fatt i de distinkte særtrekkene til de ulike typene diabetes og utvikle medisiner spesifikt til behandling av diabetes type 2.

Tidlig blodsukkermåler

Tidlig blodsukkermåler

Bærbare blodsukkermålere forenkler behandlingen

1970s
Hjemmemåling av blodsukker med bærbare blodsukkermålere gjør det lettere for personer med diabetes å håndtere sin sykdom.
1970s

Bærbare blodsukkermålere forenkler behandlingen

Hjemmemåling av blodsukker med bærbare blodsukkermålere gjør det lettere for personer med diabetes å håndtere sin sykdom.
Tidlig blodsukkermåler

Tidlig blodsukkermåler

Laboratium i Bagsværd i Danmark

Laboratium i Bagsværd i Danmark

HbA1c i klinisk praksis

1970s
Langtidsblodsukker (HbA1c), det vil si et gjennomsnitt av blodsukker målt de siste 120 dager, blir etterhvert den foretrukne metoden for å følge opp diabetesbehandlingen. Hba1c gir leger muligheten til å studere effekten av livsstilsendring og behandling over tid.
1970s

HbA1c i klinisk praksis

Langtidsblodsukker (HbA1c), det vil si et gjennomsnitt av blodsukker målt de siste 120 dager, blir etterhvert den foretrukne metoden for å følge opp diabetesbehandlingen. Hba1c gir leger muligheten til å studere effekten av livsstilsendring og behandling over tid.
Laboratium i Bagsværd i Danmark

Laboratium i Bagsværd i Danmark

Humant insulin kommersielt tilgjengelig for første gang

1982
Insulin blir det første terapeutiske protein dannet fra rekombinant DNA teknologi. Det produserte "humane insulinet" er identisk med det insulinet kroppen produserer. Insulinet er av høy kvalitet og kan produseres i ubegrensede mengder, noe som betyr betydelig bedre tilgang til god behandling for pasienter.
1982

Humant insulin kommersielt tilgjengelig for første gang

Insulin blir det første terapeutiske protein dannet fra rekombinant DNA teknologi. Det produserte "humane insulinet" er identisk med det insulinet kroppen produserer. Insulinet er av høy kvalitet og kan produseres i ubegrensede mengder, noe som betyr betydelig bedre tilgang til god behandling for pasienter.
Person med diabetes med insulinpumpe

Person med diabetes med insulinpumpe

De første "mini" insulinpumpene

1983
Insulinpumper ble først utviklet på 1960-tallet, men ble først for fullt kommersielt tilgjengelig på 1980-tallet. Dette gir personer med diabetes mulighet for kontinuerlig tilførsel av insulin så vel som å tilpasse insulinmengden etter behovet gjennom dagen.Man ser allerede nå på 80-tallet for seg at disse insulinpumpene kan jobbe sammen med kontinuerlige blodsukkermålere (CGM) i fremtiden.
1983

De første "mini" insulinpumpene

Insulinpumper ble først utviklet på 1960-tallet, men ble først for fullt kommersielt tilgjengelig på 1980-tallet. Dette gir personer med diabetes mulighet for kontinuerlig tilførsel av insulin så vel som å tilpasse insulinmengden etter behovet gjennom dagen.Man ser allerede nå på 80-tallet for seg at disse insulinpumpene kan jobbe sammen med kontinuerlige blodsukkermålere (CGM) i fremtiden.
Person med diabetes med insulinpumpe

Person med diabetes med insulinpumpe

Enklere og tryggere håndtering – den første insulinpennen

Novo-sprøyten fra 1925 og den første NovoPen® fra 1985.

Novo-sprøyten fra 1925 og den første NovoPen® fra 1985.

Den første insulinpennen forbedrer livskvaliteten for personer som lever med diabetes ved å eliminere behovet for tungvinte glass-sprøyter. Endelig har man tilgang til en diskret og nøyaktig måte på egenhånd å administrere riktig insulindose.

Enklere og tryggere håndtering – den første insulinpennen

Den første insulinpennen forbedrer livskvaliteten for personer som lever med diabetes ved å eliminere behovet for tungvinte glass-sprøyter. Endelig har man tilgang til en diskret og nøyaktig måte på egenhånd å administrere riktig insulindose.
Novo-sprøyten fra 1925 og den første NovoPen® fra 1985.

Novo-sprøyten fra 1925 og den første NovoPen® fra 1985.

Introduksjon av modifiserte versjoner av insulin

1996
Modifiserte versjoner av insulin som skal gjøre det lettere for pasienter å etterlikne kroppens naturlige insulinutskillelse. Analogenes endrede egenskaper gir pasientene en mer forutsigbar absorbsjon og mindre fare for lave blodsukkernivåer.
1996

Introduksjon av modifiserte versjoner av insulin

Modifiserte versjoner av insulin som skal gjøre det lettere for pasienter å etterlikne kroppens naturlige insulinutskillelse. Analogenes endrede egenskaper gir pasientene en mer forutsigbar absorbsjon og mindre fare for lave blodsukkernivåer.
InDuo - kombinasjon av insulinpenn og blodsukkermåling fra 2001

InDuo - kombinasjon av insulinpenn og blodsukkermåling fra 2001

Første CGM system godkjent

1999
Den første kontinuerlige glukose monitor (CGM) for måling av blodsukkernivå blir godkjent av Food&drug administration i USA (FDA). Dette gir personer med diabetes håp om enda større kontroll over sin egen helse.
1999

Første CGM system godkjent

Den første kontinuerlige glukose monitor (CGM) for måling av blodsukkernivå blir godkjent av Food&drug administration i USA (FDA). Dette gir personer med diabetes håp om enda større kontroll over sin egen helse.
InDuo - kombinasjon av insulinpenn og blodsukkermåling fra 2001

InDuo - kombinasjon av insulinpenn og blodsukkermåling fra 2001

Forskning gjør fortsatt fremskritt

Ayşe Naz Baykal har diabetes type 1 og bor i Tyrkia.

Ayşe Naz Baykal har diabetes type 1 og bor i Tyrkia.

Mange år med mye forskning har lært oss viktigheten av at insuliner skal tilpasses pasientens behov og situasjon.

Forskning gjør fortsatt fremskritt

Mange år med mye forskning har lært oss viktigheten av at insuliner skal tilpasses pasientens behov og situasjon.
Ayşe Naz Baykal har diabetes type 1 og bor i Tyrkia.

Ayşe Naz Baykal har diabetes type 1 og bor i Tyrkia.

Mandy Marquardt har diabetes type 1, bor i USA og sykler for Team Novo Nordisk (NO21NNM00044)

2021 og senere

Hva er neste steg?

Når vi ser mot fremtiden, ser vi nye behandlings- og utstyrsinnovasjoner som vil gi større fleksibilitet og en mer helhetlig tilnærming til diabetesbehandling. Kanskje kommer man til en tid der man med stamcellebehandlinger til og med kan ha håp om en helbredende behandling. Etter 100 år med insulinhistorie er vi i dag kommet langt i diabetesbehandling, men vi har ingen planer i å bremse vår innsats og satsning på en dag å kunne bekjeme diabetes.

2021 og senere

Hva er neste steg?

Når vi ser mot fremtiden, ser vi nye behandlings- og utstyrsinnovasjoner som vil gi større fleksibilitet og en mer helhetlig tilnærming til diabetesbehandling. Kanskje kommer man til en tid der man med stamcellebehandlinger til og med kan ha håp om en helbredende behandling. Etter 100 år med insulinhistorie er vi i dag kommet langt i diabetesbehandling, men vi har ingen planer i å bremse vår innsats og satsning på en dag å kunne bekjeme diabetes.