Vår historie strekker seg over et århundre. Det hele begynte med to små danske selskaper, Nordisk Insulinlaboratorium og Novo Terapeutisk Laboratorium.

Legen Marie Krogh som levde med diabetes og hennes ektemann, den danske nobelprisvinneren August Krogh, hørte om oppdagelsen av insulin i 1921. På Maries ønske, reiste August til Canada for å søke tillatelse fra forskerne til å produsere det livreddende legemiddelet i Danmark. Da August kom tilbake, overbeviste Marie vitenskapsmannen Hans Christian Hagedorn om å slå seg sammen med mannen hennes, samt August Kongsted fra Løvens Kemiske Fabrik. I mars 1923 ble de første pasientene behandlet med insulin. Dette satte i gang et innovativt kappløp innen proteinbaserte behandlinger for mennesker som lever med alvorlige kroniske sykdommer.

Her er vår historie

Insulinproduksjonen starter i Skandinavia

Hagedorns villa i Hellerup. Her startet Hagedorn og August Krogh sine eksperimenter med å utvinne insulin

Hagedorns villa i Hellerup. Her startet Hagedorn og August Krogh sine eksperimenter med å utvinne insulin

Nordisk Insulinlaboratorium startet produksjonen av insulin etter at utvinnings- og renseteknikken ble brakt til Danmark fra Canada, av August Krogh. Med insulin var ikke diabetes lenger en dødsdom. Forventet levealder ble dramatisk forbedret.

Insulinproduksjonen starter i Skandinavia

Nordisk Insulinlaboratorium startet produksjonen av insulin etter at utvinnings- og renseteknikken ble brakt til Danmark fra Canada, av August Krogh. Med insulin var ikke diabetes lenger en dødsdom. Forventet levealder ble dramatisk forbedret.
Hagedorns villa i Hellerup. Her startet Hagedorn og August Krogh sine eksperimenter med å utvinne insulin

Hagedorns villa i Hellerup. Her startet Hagedorn og August Krogh sine eksperimenter med å utvinne insulin

Utviklingen av Novo Nordisk-logoen

Utviklingen av Novo Nordisk-logoen

Kappløpet for å bekjempe diabetes begynner

1925
Brødrene Harald og Thorvald Pedersen, som tidligere var ansatt hos Nordisk, dannet sitt eget selskap, Novo Terapeutisk Laboratorium. Novo og Nordisk konkurrerte kraftig – frem til de fusjonerte i 1989 – da som Novo Nordisk A/S.
1925

Kappløpet for å bekjempe diabetes begynner

Brødrene Harald og Thorvald Pedersen, som tidligere var ansatt hos Nordisk, dannet sitt eget selskap, Novo Terapeutisk Laboratorium. Novo og Nordisk konkurrerte kraftig – frem til de fusjonerte i 1989 – da som Novo Nordisk A/S.
Utviklingen av Novo Nordisk-logoen

Utviklingen av Novo Nordisk-logoen

Novo Nordisk insulinproduksjon på 1930-tallet (NO21NNM00023)

Steno Memorial Hospital ble grunnlagt i 1932. Hvidøre Diabetes Sanatorium ble grunnlagt i 1938.

Steno Memorial Hospital ble grunnlagt i 1932. Hvidøre Diabetes Sanatorium ble grunnlagt i 1938.

Forstå pasientenes behov

1930s
Novo og Nordisk etablerte diabetessykehus i Danmark for å gi spesialisert diabetesbehandling og livsstilsveiledning. Samtidig fikk selskapene en bedre forståelse av pasientenes behov. I 1992 ble de to sykehusene fusjonert til Steno Diabetes Center. Novo Nordisk bygger fortsatt videre på en helhetlig behandlingstilnærming.
1930s

Forstå pasientenes behov

Novo og Nordisk etablerte diabetessykehus i Danmark for å gi spesialisert diabetesbehandling og livsstilsveiledning. Samtidig fikk selskapene en bedre forståelse av pasientenes behov. I 1992 ble de to sykehusene fusjonert til Steno Diabetes Center. Novo Nordisk bygger fortsatt videre på en helhetlig behandlingstilnærming.
Steno Memorial Hospital ble grunnlagt i 1932. Hvidøre Diabetes Sanatorium ble grunnlagt i 1938.

Steno Memorial Hospital ble grunnlagt i 1932. Hvidøre Diabetes Sanatorium ble grunnlagt i 1938.

Færre stikk for pasienten

Hans Christian Hagedorn

Hans Christian Hagedorn

NPH-insulin (nøytralt protamin Hagedorn) ble utviklet i 1946 og utgjorde raskt en stor andel av hele verdens forbruk av langtidsvirkende insulin. Med NPH, trenger personer med diabetes færre injeksjoner. Det er oppkalt etter Hans Christian Hagedorn, som oppdaget den forlengende effekten av protamin på insulin.

Færre stikk for pasienten

NPH-insulin (nøytralt protamin Hagedorn) ble utviklet i 1946 og utgjorde raskt en stor andel av hele verdens forbruk av langtidsvirkende insulin. Med NPH, trenger personer med diabetes færre injeksjoner. Det er oppkalt etter Hans Christian Hagedorn, som oppdaget den forlengende effekten av protamin på insulin.
Hans Christian Hagedorn

Hans Christian Hagedorn

Novo Nordisk sin insulinproduksjon på 1940-tallet (NO21NNM00024)

Her stiftes Novo Foundation

Harald og Thorvald Petersen grunnla Novo Foundation i 1951

Harald og Thorvald Petersen grunnla Novo Foundation i 1951

Nordisks stiftelse ble etablert på 1920-tallet og Novo fulgte i 1951. Stiftelsene slo seg sammen i 1989. Nå tildeler Novo Nordisk Foundation midler til forskning og humanitært arbeid, samtidig som de setter Novo Nordisk i stand til å gjøre det som på sikt er best for pasientene, de ansatte og aksjonærene.

Her stiftes Novo Foundation

Nordisks stiftelse ble etablert på 1920-tallet og Novo fulgte i 1951. Stiftelsene slo seg sammen i 1989. Nå tildeler Novo Nordisk Foundation midler til forskning og humanitært arbeid, samtidig som de setter Novo Nordisk i stand til å gjøre det som på sikt er best for pasientene, de ansatte og aksjonærene.
Harald og Thorvald Petersen grunnla Novo Foundation i 1951

Harald og Thorvald Petersen grunnla Novo Foundation i 1951

Fermenteringstanker for penicillin og streptomycin

Fermenteringstanker for penicillin og streptomycin

Nye grenseområder innen innovasjon

1960s
Begge selskapene fulgte aktivt opp og utviklet metoder for å produsere farmasøytiske legemidler, ved hjelp av fermentering. Novos enzymekspertise førte også til introduksjonen av det første vaskeenzymet laget ved fermentering. Novozymes A/S ble skilt ut som en separat enhet i 2000.
1960s

Nye grenseområder innen innovasjon

Begge selskapene fulgte aktivt opp og utviklet metoder for å produsere farmasøytiske legemidler, ved hjelp av fermentering. Novos enzymekspertise førte også til introduksjonen av det første vaskeenzymet laget ved fermentering. Novozymes A/S ble skilt ut som en separat enhet i 2000.
Fermenteringstanker for penicillin og streptomycin

Fermenteringstanker for penicillin og streptomycin

Produksjonsanlegget til Novo Nordisk i Kalundborg

Produksjonsanlegget til Novo Nordisk i Kalundborg

Opptrapping av produksjon

1969
Novo åpnet et produksjonsanlegg i Kalundborg i Danmark, designet av den danske arkitekten Arne Jacobsen. Anlegget, som har synlige rørledninger, fortsetter å produsere halvparten av verdens insulin.
1969

Opptrapping av produksjon

Novo åpnet et produksjonsanlegg i Kalundborg i Danmark, designet av den danske arkitekten Arne Jacobsen. Anlegget, som har synlige rørledninger, fortsetter å produsere halvparten av verdens insulin.
Produksjonsanlegget til Novo Nordisk i Kalundborg

Produksjonsanlegget til Novo Nordisk i Kalundborg

Vi løser morgendagens behandlingskrav

1970s
Begge selskapene arbeidet med innovasjoner innen hormonlegemidler, deriblant p-piller. I 1973 markedsførte Nordisk selskapets første menneskelige veksthormon, og banet vei for at Novo Nordisk skulle bli en av verdens største produsenter av denne behandlingen.
1970s

Vi løser morgendagens behandlingskrav

Begge selskapene arbeidet med innovasjoner innen hormonlegemidler, deriblant p-piller. I 1973 markedsførte Nordisk selskapets første menneskelige veksthormon, og banet vei for at Novo Nordisk skulle bli en av verdens største produsenter av denne behandlingen.

Morgendagens insulin

Krystaller med humant monokomponent insulin, sett gjennom et mikroskop

I 1982 brakte Novo humant monokomponent insulin på markedet, og i 1987 ble de første humane insulin-legemidlene produsert ved hjelp av genetisk konstruerte gjærceller. «Humant insulin» er identisk med insulinet som produseres av kroppen vår. Det er også høyrenset og kan produseres i ubegrenset mengde, noe som utvidet tilgangen til insulin betraktelig.

Morgendagens insulin

I 1982 brakte Novo humant monokomponent insulin på markedet, og i 1987 ble de første humane insulin-legemidlene produsert ved hjelp av genetisk konstruerte gjærceller. «Humant insulin» er identisk med insulinet som produseres av kroppen vår. Det er også høyrenset og kan produseres i ubegrenset mengde, noe som utvidet tilgangen til insulin betraktelig.

Krystaller med humant monokomponent insulin, sett gjennom et mikroskop

Novo-sprøyten fra 1925 og den første NovoPen®-enheten fra 1985

Novo-sprøyten fra 1925 og den første NovoPen® -enheten fra 1985

NovoPen® ble lansert som den første insulinpennen. Endelig hadde folk en diskret og mer nøyaktig metode for å injisere insulin selv, når det var nødvendig. I dag er NovoPen® et designikon, og Novo Nordisk fortsetter å være en pioner innen leveringssystemer som forbedrer livskvaliteten og gjør det enklere å håndtere kroniske sykdommer.

NovoPen® ble lansert som den første insulinpennen. Endelig hadde folk en diskret og mer nøyaktig metode for å injisere insulin selv, når det var nødvendig. I dag er NovoPen® et designikon, og Novo Nordisk fortsetter å være en pioner innen leveringssystemer som forbedrer livskvaliteten og gjør det enklere å håndtere kroniske sykdommer.
Novo-sprøyten fra 1925 og den første NovoPen®-enheten fra 1985

Novo-sprøyten fra 1925 og den første NovoPen® -enheten fra 1985

Dr. Ulla Hedner

Dr. Ulla Hedner

Nytt håp for sjeldne blødersykdommer

1996
Da dr. Ulla Hedner renset Factor VIIa, trengte hun en partner for å hjelpe henne med å produsere denne livreddende behandlingen. Novo godkjente prosjektet hennes i 1985. Den første effektive behandlingen for personer med hemofili med hemmere ble lansert i 1996. Dette ble raskt gullstandarden for behandling av mange sjeldne blødersykdommer.
1996

Nytt håp for sjeldne blødersykdommer

Da dr. Ulla Hedner renset Factor VIIa, trengte hun en partner for å hjelpe henne med å produsere denne livreddende behandlingen. Novo godkjente prosjektet hennes i 1985. Den første effektive behandlingen for personer med hemofili med hemmere ble lansert i 1996. Dette ble raskt gullstandarden for behandling av mange sjeldne blødersykdommer.
Dr. Ulla Hedner

Dr. Ulla Hedner

Forbedrer tilgang og behandling rundt om i verden

2000s
Som respons på en tvist i 2001 om patentrettigheter i Sør-Afrika, definerte Novo Nordisk en langsiktig strategi for å støtte tilgang til behandling i de fattigste landene i verden. Dette omfattet etablering av World Diabetes Foundation (2002), World Haemophilia Foundation (2005) og en differensiert prisstrategi for insulin i lavinntektsland.
2000s

Forbedrer tilgang og behandling rundt om i verden

Som respons på en tvist i 2001 om patentrettigheter i Sør-Afrika, definerte Novo Nordisk en langsiktig strategi for å støtte tilgang til behandling i de fattigste landene i verden. Dette omfattet etablering av World Diabetes Foundation (2002), World Haemophilia Foundation (2005) og en differensiert prisstrategi for insulin i lavinntektsland.

Vi endrer verden ved å endre diabetes

2005
Med initiativet Changing Diabetes® i 2005, tydeliggjorde Novo Nordisk sitt engasjement for å sikre bedre bevissthet og omsorg for personer som lever med diabetes. Changing Diabetes® in Children fulgte i 2009, for å gi tilgang til pleie og livreddende insulin for barn med diabetes type 1 i lav- og mellominntektsland.
2005

Vi endrer verden ved å endre diabetes

Med initiativet Changing Diabetes® i 2005, tydeliggjorde Novo Nordisk sitt engasjement for å sikre bedre bevissthet og omsorg for personer som lever med diabetes. Changing Diabetes® in Children fulgte i 2009, for å gi tilgang til pleie og livreddende insulin for barn med diabetes type 1 i lav- og mellominntektsland.

Våre verdier – The Novo Nordisk Way

2011
Mer enn ti år etter lanseringen av the Novo Nordisk Way of Management, som beskriver visjonen og retningslinjene som gjelder for alle ansatte over hele verden, ble den nye Novo Nordisk Way lansert med vekt på selskapets historie og verdier.
2011

Våre verdier – The Novo Nordisk Way

Mer enn ti år etter lanseringen av the Novo Nordisk Way of Management, som beskriver visjonen og retningslinjene som gjelder for alle ansatte over hele verden, ble den nye Novo Nordisk Way lansert med vekt på selskapets historie og verdier.

Vår respons på økt forekomst av alvorlige kroniske sykdommer

Mexico City

Mexico City

Forebygging kom i fokus i 2014 med Cities Changing Diabetes, et offentlig-privat partnerskap som tar for seg rollen det urbane liv spiller i den økende forekomsten av kroniske sykdommer. I 2021 ble arbeidet vårt utvidet med et UNICEF-partnerskap som jobber for å forhindre overvekt og fedme i barndommen ved å skape sunnere miljøer for barn.

Vår respons på økt forekomst av alvorlige kroniske sykdommer

Forebygging kom i fokus i 2014 med Cities Changing Diabetes, et offentlig-privat partnerskap som tar for seg rollen det urbane liv spiller i den økende forekomsten av kroniske sykdommer. I 2021 ble arbeidet vårt utvidet med et UNICEF-partnerskap som jobber for å forhindre overvekt og fedme i barndommen ved å skape sunnere miljøer for barn.
Mexico City

Mexico City

Strategier for en sunnere fremtid

2020
Med lanseringen av vår sosiale ansvarsstrategi Defeat Diabetes i 2020, fokuserer vi vår innsats og våre partnerskap for å forbedre forebygging, utvide tilgang til behandling og drive innovasjon for å forbedre liv. Vår nullvisjon for miljøavtrykk, Circular for Zero, ble lansert i 2019. Strategien skal sikre at vi også tar hensyn til helsen til planeten vår.
2020

Strategier for en sunnere fremtid

Med lanseringen av vår sosiale ansvarsstrategi Defeat Diabetes i 2020, fokuserer vi vår innsats og våre partnerskap for å forbedre forebygging, utvide tilgang til behandling og drive innovasjon for å forbedre liv. Vår nullvisjon for miljøavtrykk, Circular for Zero, ble lansert i 2019. Strategien skal sikre at vi også tar hensyn til helsen til planeten vår.

1923-2023 Driving change for generations

Team Novo Nordisk-trening i løpet av 2021

Team Novo Nordisk-trening i løpet av 2021

For å markere at Novo Nordisk fyller 100 år, fornyer vi vår forpliktelse om å drive endring for en sunn verden i dag – og for kommende generasjoner.

1923-2023 Driving change for generations

For å markere at Novo Nordisk fyller 100 år, fornyer vi vår forpliktelse om å drive endring for en sunn verden i dag – og for kommende generasjoner.
Team Novo Nordisk-trening i løpet av 2021

Team Novo Nordisk-trening i løpet av 2021

Your Career Guide