Kvinnehelse

Målet med behandlingen er å bedre kvinnens livskvalitet
Hvor lenge det er behov for behandling avhenger av hensikten med behandlingen. Dersom hensikten er å fjerne symptomer som hetetokter og nattesvette vil 3-5 år ofte være tilstrekkelig. Beslutningen om behandlingens varighet, type og dose må baseres på kvinnens situasjon, og fordeler må veies opp mot ulemper. Dette skal vurderes fortløpende og minst en gang i året.

For kvinner der fordelene oppveier ulempene, kan hormonbehandling kunne hjelpe til med å få symptomene under kontroll slik at livskvaliteten øker.

 

Opdatert: 20. desember 2018 


Les mer om HRT på:

www.godovergangsalder.no

www.overgang.no