Snakk om hypoglykemi med dine kjære

For mennesker som lever med diabetes kan det være utfordrende å oppleve hypoglykemi (også kjent som føling eller lavt blodsukker). Det kan også være utfordrende for de andre medlemmene i familien.

Den globale TALK-HYPO-undersøkelsen1 samlet erfaringene til 4.300 familiemedlemmer til mennesker som lever med diabetes.* De anerkjente hvordan episoder med hypoglykemi hos et familiemedlem kan påvirke deres egne liv.**

Å snakke åpent om hypoglykemi ble sett på som en løsning for å bedre håndteringen av situasjonen når den oppstår, og kan hjelpe familiemedlemmer med å forstå hverandre bedre.

 

Familier som din egen

Vi har snakket med familier fra flere steder i verden. De delte sine daglige utfordringer og bekymring for hypoglykemi med oss. Møter du slike utfordringer?

 

 

Akkurat som familiene i filmene kan også du bryte tausheten og snakke om hypoglykemi.

 

 

En enkel samtale om utfordringer, bekymringer, følelser eller opplevelser relatert til hypoglykemi kan være nyttig.

 

 

Når skal du ta kontakt med lege eller sykepleier?

Hvis du lever med diabetes og opplever hypoglykemi (lavt blodsukker) - er det viktig at du snakker med legen eller sykepleieren din. Sammen kan dere lage en plan for å bedre de utfordringer du har knyttet til hypoglykemi.

 

Mer informasjon

For mer informasjon om hypoglykemi, symptomer og årsaker se her: 

 

 

 * Type 1 og type 2 diabetes, som bruker legemidler til behandling av diabetes som kan gi hypoglykemi.

** Vitnesbyrdene i filmene er ikke en del av resultatene fra Talk-Hypo undersøkelsen.

Referanse:

1.   Ratzki-Leewing A, Parvaresh Rizi E, Harris SB. TheForgotten Players in the Diabetes Care Team (The TALK-HYPO Study). Diabetes Ther. (2019) 10: 2305. https://doi.org/10.1007/s13300-019-00687-y