topp bilde

Diabetes type 2

Rundt 200.000 nordmenn lever i dag med Diabetes type 2. I tillegg er det et stort antall som ikke vet at de har diagnosen. Undersøkelser tyder på at det totale tallet for mennesker som lever med diabetes type 2 i Norge faktisk kan være mellom 300.000 og 400.000, når de udiagnostiserte er tatt med1.

Dessverre er det mange med diagnosen Diabetes type 2 som sliter med dårlig helse og vanskelige hverdager. Men det må ikke være sånn!  For å leve godt med Diabetes type 2, går faktisk helt fint!

En stor undersøkelse ved navn Rosa-4 studien2, gjennomført og oppsummert av overlege Åsne Bakke, viser at mange personer med diabetes type 2 ikke følges godt nok opp med tanke på sin sykdom, og ikke slik den norske retningslinjen for diabetes anbefaler3. Det vil si at mange norske pasienter dessverre ikke får den oppfølgingen, kontrollen og behandlingen av sykdommen som de faktisk skal ha. Det må det gjøres noe med.

Vi anbefaler alle med Diabetes type 2 til å ta initiativ til å samarbeide mer med fastlegen for selv å få bedre hjelp og mestring av sykdommen. Derfor har vi laget en enkel huskeliste med oversikt over hva som skal sjekkes, og hva du må huske på når du er til oppfølging hos legen. På den måten kan du enklere følge med selv, få bedre oversikt, kontroll og mestring.

 

Last ned din egen huskeliste til diabeteskontrollene her

 

 

 

Referanser:

1. Diabetesforbundet. https://www.diabetes.no/om-diabetes/diabetes-type-2/ (15.04.2019)

2. Bakke Å, Cooper J, Thue G et al. Type 2 diabetes in general practice in Norway 2005-2014: moderate improvements in risk factor control but still major gaps in complication screen. BMJ Open Diabetes Res Care 2017; 5 (1): e000459 http://drc.bmj.com/content/5/1/e000459

3. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Sist oppdatert 12.09.2018. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes (15.04.2019)

 

Oppdatert: 22. mai 2019

Å leve godt med diabetes type 2
Huskeliste diabeteskontrollen