Lotte Malling

Lotte has received hormone replacement therapy

Denmark

Kvinnehelse og overgangsalder

Overgangsalderen er en normal del av kvinners liv, og starter noen år før menstruasjonen opphører (menopause). For de fleste kvinner skjer dette når de er mellom 45-55 år, men det kan også skje både tidligere og senere1. 80-85 % av kvinnene vil ha hetetokter ved menopause, hvorav ca. 30 % i uttalt grad. For de fleste vil dette forsvinne i løpet av fem år, men ca. 10 % vil fortsatt ha hetetokter 10 år etter menopause2

Behandling av systemiske plager

Forskjellen i spekteret av plager og symptomer vil medføre forskjellige typer av behandling. Til behandling av systemiske plager (eksempelvis hetetokter) tilbyr Novo Nordisk fire produkter. De sekvensielle produktene Novofem® og Trisekvens®, samt de kontinuerlige kombinasjonspreparatene Eviana® og Activelle®. Det anbefales å starte med laveste effektive dose, og øke denne dosen ved behov2.

Behandling av lokale plager

Vaginal atrofi er en kronisk tilstand som kan oppstå etter overgangsalderen, som følge av redusert østrogennivå3. Tilstanden kan ha betydelig innvirkning på seksuell funksjon og livskvalitet da den innebærer symptomer som tørrhet i skjeden, kløe og smerter ved samleie. Omtrent halvparten av alle kvinner etter overgangsalderen rammes av vaginal atrofi4. Til behandling av lokale plager (vaginal atrofi) tilbyr Novo Nordisk Vagifem® 10 mikrogram.

 

* Fra og med juni 2020 er Vagifem® 10 mikrogram vaginaltabletter 18 stk. tilgjengelig som reseptfritt legemiddel i apotek. Les mer her

 

Produktbrosjyre

Her kan du finne samlet informasjon om produktene Novofem®, Trisekvens®, Eviana®, Activelle® og Vagifem® 10 mikrogram, samt på side 5 finne en oversikt over forskjeller i mengde hormoner ved et års bruk for disse produktene.

Menopausal hormonbehandling er et terapeutisk landskap hvor retningslinjer ikke fremstår lett tilgjengelig for alle. Ledende internasjonale interesseforeninger publiserte i 2016 sine anbefalinger. Utdrag fra disse, oversatt til norsk kan du finne her.

Internasjonale anbefalinger

(fra International Menopause Society)

Les mer om overgangsalderen
Godovergangsalder.no

Les mer om overgangsalderen

Referanser:

  1. https://helsenorge.no/sykdom/underliv/menopause (02.apr.2020)
  2. https://www.legeforeningen.no/contentassets/a5d7370e547a4198900ada248f77a6cb/klimakteriet.pdf (02.apr.2020)
  3. Baber RJ, Panay N, Fenton A; IMS Writing Group. 2016 IMS Recommendation on women`s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric 2016; 19(2): 109-50.
  4. Sturdee DW & Panayon N behalf of the International Menopause Society Writing Group (2010) Recommendations for the management of postmenopausal vaginal atrophy. Climacteric, 13:6, 509–522