MØTER FOR HELSEPERSONELL

 

Informasjon, program og påmelding

Faglig oppdatering

 

Novo Nordisk ønsker å bidra med faglig oppdatering og kompetanseheving for helsepersonell i Norge. I samarbeid med helsepersonell og fagmiljøene har vi utviklet ulike møtekonsepter som er skreddersydde for både primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi håper å se deg på et av våre møter og nedenfor kan du lese mer om de ulike tilbudene.

Novo Nordisk Diabetes Dialog er et møte for leger og sykepleiere med interesse for diabetes. Det holdes hvert år i starten av november i Oslo. På dette møtet vil du få faglig oppdatering av eksperter innen fagområdet. Det er også lagt opp til dialog og kasuistikker.

Nasjonalt diabetesmøte for sykepleiere er et møte for sykepleiere med interesse for diabetes. Det holdes hvert år i slutten av august på Sundvolden hotel. På dette møtet vil du få faglig oppdatering av eksperter innen fagområdet og det blir tid til nettverksbygging.

Kom i mål med diabetes er et møte hvor hele legesenteret er invitert for å komme sammen som et team for faglig oppdatering  Det holdes 1-2 ganger årlig i forskjellige byer i Norge. På dette møtet får hele legesenteret skreddersydde foredrag ut fra hvilken stilling man har på legekontoret.

Tirsdagstreffet er et møtekonsept der Novo Nordisk ønsker å invitere allmennleger i Oslo til økt kunnskap om diabetesbehandling. Møtet arrangeres første tirsdagen i hver måned.
Møtet er av og til tverrfaglig og da er hele legekontoret invitert for faglig oppdatering.

Sundvolden-symposiet er et møte for helsepersonell som jobber med diabetes hos barn og ungdom. Møtet arrangeres årlig på Sundvolden hotel i februar. På møtet får man både nasjonale og internasjonale foredrag og det er satt av tid til gruppediskusjoner og nettverksbygging.

Endokrinologimøtet er et møte for endokrinologer, leger i spesialisering og spesialister med interesse for endokrinologi. Møtet arrangeres årlig i november på Losby Gods i Akershus.