Selskapet som er ansvarlig for behandlingen av de personopplysningene dine er:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
CVR-nummer 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

Du kan alltid kontakte Novo Nordisk eller Novo Nordisk sitt personvernombud på privacy@novonordisk.com med spørsmål eller bekymringer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Denne personvernerklæringen beskriver praksisen til Novo Nordisk i forbindelse med all informasjon vi samler inn gjennom vårt nettbaserte rekrutteringssystem i forbindelse med ditt karrieresøk og søknad om jobb hos Novo Nordisk A/S eller et av dets tilknyttede selskaper.

Les denne erklæringen nøye og angi at du godtar vilkårene ved å klikke på godta-knappen nedenfor ("Jeg forstår og godtar vilkårene ovenfor"). Vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, som du gir når du klikker på godta-knappen nedenfor.

Novo Nordisk samler inn personopplysninger sendt inn av deg som en del av rekrutteringsprosessen. Personopplysninger oppbevares i en database som driftes eksternt i Polen.

Videre kan personopplysningene dine, om nødvendig for formålene nedenfor, overføres til tredjeparter som leverer produkter og tjenester (slik som byråer som bistår Novo Nordisk med screening og intervju av potensielle ansatte), IT-systemleverandører samt tilsynsmyndigheter hvis loven krever det.

Personopplysninger oppbevares også i manuell form og på andre interne datasystemer. Personopplysninger inkluderer all informasjon du sender til oss.

Personopplysningene dine vil bli brukt til rekrutteringsformål, og i den forbindelse kan de bli overført til Novo Nordisk -tilknyttede selskaper i et annet land enn ditt bostedsland. Personopplysninger vil kun bli behandlet som beskrevet nedenfor.

For formålet beskrevet ovenfor i avsnitt 3, kan vi behandle følgende typer personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon (navn, e-postadresse, land)
  • Antall år med yrkeserfaring
  • Områder/steder av interesse

Novo Nordisk er en arbeidsgiver med like muligheter og tar alle ansettelsesrelaterte beslutninger basert på egnethet og kvalifikasjoner. Følgelig trenger du ikke opplyse om rase eller etnisk opprinnelse, religion eller tro, politisk mening eller seksuell legning eller dine fagforeningsmedlemskap. Du trenger heller ikke opplyse om personnummeret ditt.

Du er ikke pålagt å gi oss dine personopplysninger. Men, hvis du ikke oppgir de personopplysningene som er nødvendige for systemet, kan ikke profilen din i Job Agent registreres.

Personopplysningene dine vil kun bli offentliggjort under følgende omstendigheter:

Personopplysninger vil kunne deles i den grad det er nødvendig for formålene som er oppført ovenfor, til Novo Nordisk-tilknyttede selskaper over hele verden, inkludert tilknyttede selskaper som befinner seg i land utenfor EU, som kan ha andre lover og forskrifter om personvern og beskyttelse enn ditt bostedsland. 

Personopplysninger kan opplyses om til offentlige myndigheter og rettshåndhevende myndigheter som tillatt og påkrevd av loven. 

Vi bruker følgende sikkerhetstiltak, som påkrevd av loven, for å beskytte de personlige opplysningene dine i tilfelle slike overføringer, avhengig av hvilke land data overføres til:

  • Overføringen er til en Novo Nordisk-enhet som er dekket av Novo Nordisks bindende konsernregler, tilgjengelige på https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.  
  • Destinasjonslandene anses av EU-kommisjonen å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personlige opplysninger.
  • Vi har inngått EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler (SCC) for overføring av personlige opplysninger til tredjeland. Du kan få en kopi av klausulene (SCC) ved å kontakte oss som beskrevet i avsnitt 1.

Vi ber deg om å oppgi nøyaktig og oppdatert informasjon og oppfordrer deg til å oppdatere personopplysningene dine regelmessig. Du kan gjennomgå, endre eller avregistrere deg fra Job Agent-tjenesten når som helst.

Novo Nordisk vil slette inaktiv (ingen klikk på en kobling i en e-post) informasjon fra abonnenter på Job Agent etter 3 år.

Du kan få mer informasjon om personopplysningene vi lagrer og behandler om deg. I den grad du har rett til det i henhold til gjeldende lov, kan du få en kopi av personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Videre kan du motsette deg at personopplysningene dine blir behandlet eller be om at personopplysningene blir korrigert. Videre kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger.

Hvis du ønsker å bruke én eller flere av dine rettigheter, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen ovenfor.

Hvis du har klager på vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte datatilsynet i ditt land. Dette vil for eksempel være det Danske Datatilsynet hvis du er statsborger i Danmark, og Datatilsynet i Norge dersom du bor i Norge.

Personopplysningene dine kan brukes til anonym statistikk for interne formål, og i så fall vil informasjonen bli brukt samlet. Alle personopplysninger vil bli anonymisert.