Om Vagifem

Behandler tørre underliv lokalt med østrogen

Vagifem® 10 mikrogram inneholder østrogen – kalt østradiol – som er identisk med det som kroppen produserer selv.2

Fordi dosen er veldig lav og administreres lokalt i skjeden med vaginaltabletter virker østrogenet først og fremst lokalt på vaginalslimhinnen, og den systemiske absorpsjonen er minimal.

Behandling med Vagifem® 10 mikrogram bidrar til bedret vaginal helse, inkludert normalisering at pH-verdien i skjeden, samt lindring av plagsomme symptomer som svie, kløe, sårhet og smerter ved samleie.3

Vagifem® 10 mikrogram føres inn i skjeden ved hjelp av en applikator.

Startdose: 1 vaginaltablett føres inn i skjeden daglig i de første 2 ukene.

Vedlikeholdsbehandling: 1 vaginaltablett føres inn i skjeden 2 ganger per uke.
La det gå 3 eller 4 dager mellom hver dose.2

Les mere i pakningsvedlegget

Pakningsvedlegg


Trykk til du kjenner et «klikk»

Vagifem applikator

Hver hvite Vagifem® 10 mikrogram vaginaltablett er plassert i en engangsapplikator som ligger i en blisterpakning.

Vagifem applicering 1

Ta ut en applikator fra blisterpakningen og før applikatoren forsiktig inn i skjeden.

Stopp når du kjenner litt motstand (8-10 cm).

Vagifem applicering 2

For å løsne tabletten, trykk lett på trykknappen til du kjenner et klikk. Tabletten vil straks feste seg på skjedeveggen. Tabletten vil ikke falle ut når du står eller går.

Vagifem applicering 3

Ta ut applikatoren og kast den i plastavfall. Applikatoren består av polyetylen/polypropylen.4

Les mere i pakningsvedlegget

Pakningsvedlegg


Dosering

  • Bruk 1 Vagifem® 10 mikrogram vaginaltablett daglig i de første to ukene.
  • Deretter brukes 1 Vagifem® 10 mikrogram vaginaltablett 2 ganger i uken. La det gå 3 eller 4 dager mellom hver dose.

Les mere i pakningsvedlegget

Pakningsvedlegg


Oppfølgning

Kontakt lege dersom symptomene dine ikke blir bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 uker med behandling, eller hvis du ikke oppnår tilfredsstillende bedring av symptomene dine etter 8 uker med behandling.

Når du har startet med Vagifem® 10 mikrogram bør du oppsøke legen din for undersøkelser minst en gang i året. Diskuter nytte og risiko ved å fortsette behandlingen med Vagifem® 10 mikrogram med legen din ved disse besøkene.

Les mere i pakningsvedlegget

Pakningsvedlegg


Hva inneholder Vagifem® 10 mikrogram?

Vagifem® 10 mikrogram inneholder østradiol som er et kvinnelig kjønnshormon. Det hører til en gruppe hormoner som kalles østrogener, og er identisk med det østradiolet som produseres i eggstokkene til kvinner.2

Hver Vagifem® vaginaltablett inneholder 10 mikrogram østradiol (som østradiolhemihydrat).

Andre innholdsstoffer er: hypromellose, laktosemonohydrat, maisstivelse og magnesiumstearat. Filmdrasjeringen inneholder: hypromellose og makrogol 6000.

Les mere i pakningsvedlegget

Pakningsvedlegg


Rapportering av bivirkninger5

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Ved å melde om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Les mere i pakningsvedlegget

Pakningsvedlegg

Du kan selv melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.5


Legemiddel som skal kastes

Gamle medisiner og medisiner som du ikke bruker lenger skal leveres til apoteket for destruksjon.6


Eventuelle reklamasjoner

Ved en eventuell reklamasjon på Vagifem® 10 mikrogram, skal du henvende deg til apoteket du kjøpte legemiddelet. Apoteket skal føre oversikt over alle reklamasjoner på legemidler som apoteket har utlevert.7

Bruk alltid Vagifem® 10 mikrogram nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget, eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.

Les mere i pakningsvedlegget

Pakningsvedlegg


Vagifem® 10 mikrogram vaginaltabletter 18 stk. er et reseptfritt legemiddel som brukes etter overgangsalderen (menopausen) til behandling av ubehag i skjeden, som tørrhet eller irritasjon, som skyldes mangel på østrogen i skjeden. På medisinsk fagspråk heter dette "vaginal atrofi", og skyldes nedgang i nivåene av østrogen i kroppen, noe som naturlig inntreffer etter overgangsalderen.

Vagifem® 10 mikrogram virker ved å erstatte det østrogenet som normalt produseres i eggstokkene hos kvinner. Vagifem® 10 mikrogram føres inn i skjeden slik at hormonet frigis der det er behov for det. Dette kan lindre ubehag i skjeden.

Når du har startet med Vagifem® 10 mikrogram, bør du oppsøke legen din for undersøkelser minst en gang i året. Diskuter nytte og risiko ved å fortsette behandlingen med Vagifem® 10 mikrogram med legen din ved disse undersøkelsene.

Les mere i pakningsvedlegget

Pakningsvedlegg

Sist oppdatert 29. mai 2020

 

Referanser:
  1. Dugal R, Hesla K, Sordal T et al. Comparison of usefulness of estradiol vaginal tablets and estriol vagitories for treatment of vaginal atrophy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2000;79(4):293-297.
  2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-vagifem-10-ug-novo-nordisk-569159 (13.mai.2020)
  3. Simon J, Nachtigall L, Gut R, et al. Effective treatment of vaginal atrophy with an ultra-low-dose 
estradiol vaginal tablet. Obstet Gynecol. 2008;112(5):1053–1060 3. Simon J, Nachtigall L, Gut R, et al. Effective treatment of vaginal atrophy with an ultra-low-dose 
 estradiol vaginal tablet. Obstet Gynecol. 2008;112(5):1053–1060 
  4. Vagifem® 10 µg SPC avsnitt 6.5 (sist oppdatert 05.09.2018)
  5. https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter (13.mai.2020) 
  6. https://www.felleskatalogen.no/medisin/nyttig-om/medisinvettregler (13.mai.2020) 
  7. Apotekloven 2001. Lov om apotek, LOV-2000-06-02-39, § 6-9: Reklamasjoner og varlsingsplikt ved feil og kvalitetsmangler.
image1

Les mer om overgangsalderen på  godovergangsalder.no


Vagifem® 10 mikrogram 18 stk. kan kjøpes reseptfritt på apotek


Faktaark - Tørre slimhinner og Vagifem® 10 mikrogram