Diabetes type 2 er en kompleks kronisk sykdom som oppstår når kroppen ikke kan produsere nok insulin eller bruke insulinet effektivt. Personer som lever med diabetes type 2 trenger behandling for å holde insulin- og blodsukkernivåene under kontroll.

Insulin er et hormon som produseres av bukspyttkjertelen som kontrollerer mengden glukose i blodet. For lite insulin betyr at kroppen ikke kan absorbere glukose fra maten vi spiser. Når dette skjer, stiger blodsukkernivået , og over tid kan disse økte nivåene skade blodkarene og redusere tilførselen av oksygen og næringsrikt blod til kroppens organer og nerver.

Mennesker som lever med diabetes type 2, har ofte nedsatt følsomhet insulin (er insulinresistente), og kan derfor trenge behandling for å hjelpe kroppen med å håndtere glukose bedre. Dette kan bidra til å forhindre langsiktige komplikasjoner.

Hver dag jobber vi for å forbedre behandlingsalternativene for personer som lever med diabetes type 2. Fra mer virkningsfulle legemidler til måten de tas på – vi vurderer alle alternativer. 

Rundt 200.000 nordmenn lever i dag med Diabetes type 2. I tillegg er det et stort antall som ikke vet at de har diagnosen. Undersøkelser tyder på at det totale tallet for mennesker som lever med diabetes type 2 i Norge faktisk kan være mellom 300.000 og 400.000, når de udiagnostiserte er tatt med.

Hver dag jobber våre forskere med et enkelt formål – å finne de udekkede behovene innen kronisk sykdom og gjøre dem til nye terapeutiske løsninger. Dette for å kunne tilby de ca 200.000 nordmenn som i dag lever med Diabetes type 2 bedre behandlingsalternativer i fremtiden. 

I nesten 100 år har vi utviklet nye måter å injisere insulin på. Dette er drevet av vårt engasjement når det gjelder å gjøre administrering av legemidler så enkelt og praktisk som mulig.

Vårt utgangspunkt er menneskene som lever med diabetes type 2. Vi lytter til utfordringene deres ved egenbehandling, og får en forståelse for hvordan behandlingen kan gjøres tryggere og enklere.

Vi bruker vitenskapelige metoder, fra antropologi til biokjemi, for å skaffe data og veiledning for forskningen vår, i tillegg til våre tekniske ferdigheter og erfaring.

Innenfor feltet for diabetes type 2 forsker vi for tiden på følgende områder:

  • Glukoseresponsive insuliner
  • Smartpenner for insulin
  • Orale antidiabetika
  • Kardiovaskulære fordeler
  • Vektreduksjon

Folkehelseinstituttet om diabetes type 2 https://www.fhi.no/nyheter/2020/nye-tall-om-hvor-mange-som-har-diabetes-i-norge/ (lest 02.02.2021)

IDF Diabetes Atlas 2019 edition https://www.diabetesatlas.org/en/ (lest 22.01.2021)

American Heart Association. https://www.heart.org/en/health-topics/diabetes/why-diabetes-matters/cardiovascular-disease--diabetes (Lest 22.01.2021)

Diabetesforbundet. https://www.diabetes.no/om-diabetes/diabetes-type-2/ (22.01.2021)