For de fleste mennesker produseres veksthormon naturlig av hypofysen i hjernen. Som navnet tilsier, er det veksthormon som gjør at vi vokser. Det bidrar imidlertid også til mange andre viktige funksjoner i kroppen, som:

  • å bygge sterke og sunne ben
  • å regulere kroppens metabolisme, spesielt balansen mellom muskel og fett
  • å utvikle og vedlikeholde kroppens organer
  • generell velvære og energinivåer

Hva forårsaker dårlig vekst?

Det kan være flere årsaker til at det kan et barn vokser saktere enn sine jevnaldrende eller søsken. Noen er helt ufarlige og påvirker ikke barnets helse. For eksempel vokser noen barn ganske enkelt mer sakte enn andre, og de vil ta det igjen når de blir eldre.

Det kan allikevel finnes andre, mer alvorlige grunner til at et barn kanskje ikke vokser som han/hun skal. Disse årsakene kan variere fra dårlig kosthold til visse medisinske tilstander, som nyre- eller leversykdom . Det kan også være tilfelle at kroppen deres ikke produserer nok veksthormon , hormonet som er ansvarlig for at de vokser.

Humant veksthormon (hGH) eller veksthormonbehandling (GHT) er en biosyntetisk hormonerstatningsterapi. Det er identisk med det naturlige veksthormonet som produseres i kroppen. Siden det er et protein, må det injiseres for å nå blodbanen og gi effekt.

GHT brukes vanligvis til å behandle barn som ikke vokser på grunn av en underliggende medisinsk tilstand. Det brukes også i behandlingen av voksne som lider av veksthormonmangel.

For barn som trenger daglige hormoninjeksjoner, har forbedringer og fremskritt innen medisinsk utstyr forenklet og forbedret behandlingen. I dag finnes det penner med mange forskjellige funksjoner å velge mellom.

Novo Nordisk startet med forskning innen veksthormonbehandling for mer enn 30 år siden, og tre tiår senere er våre vekstsykdomsbehandlinger fortsatt nyttige for mennesker over hele verden.

Novo Nordisk sine forskere arbeider aktivt med å utvikle innovative løsninger, og forskerne støtter seg på firmaets langvarige ekspertise innenfor proteiner for stadig å forbedre behandlingsmulighetene. 

The MAGIC foundation, https://www.magicfoundation.org/Growth-Disorders/Other-Growth-Disorders/ (lest 25.01.2021)

Nora JJ, Nora AH, Sinha AK, Spangler RD, Lubs HA. The Ullrich-Noonan syndrome (Turner phenotype). Am J Dis Child. 1974 Jan;127(1):48-55. 

Novo Nordisk årsrapport 2019, https://www.novonordisk.com/annual-report.html (lest 22.01.2021)