Novo Nordisk er et globalt legemiddelfirma som ble grunnlagt i 1923 og har hovedkontor like utenfor København i Danmark.

Vårt formål er å bidra til en bedre oppfølgning av personer med diabetes og andre alvorlige kroniske sykdommer som fedme, og sjeldne blod- og endokrine sykdommer.

Vi gjør dette gjennom nybrottsarbeid og vitenskapelige gjennombrudd, ved å forbedre tilgang til legemidlene våre, og ved å jobbe for å forebygge – og til syvende og sist kurere – sykdommene vi behandler.

Vi har mer enn 64 000 ansatte fordelt på 80 avdelinger over hele verden, og markedsfører produktene våre i 170 land.

Vi er stolte av å være et bioteknologifirma som samhandler om en felles oppgave for å utvikle bedre behandlingsmuligheter for mennesker som lever med alvorlig kronisk sykdom. 

Bransjen vår er dynamisk, og den vitenskapelige forståelsen av sykdommene vi behandler og menneskene som lever med dem, forandrer seg hver dag. Dette er en konstant påminnelse om at det som fikk oss dit vi er i dag, ikke nødvendigvis vil gjøre at vi lykkes i fremtiden. 

Som arbeidsgiver vil vi legge til rette for åpenhet, mangfold og inkludering som vil hjelpe oss med å ta bedre beslutninger ved å sikre at flere perspektiver vurderes.

Sammen bidrar vi til å endre liv og livskvalitet.

Vår suksess blir ikke definert av den jevne økningen i antall personer som lever med alvorlige kroniske sykdommer, som diabetes type 2 og fedme.

Vi gleder oss ikke over de menneskene som lever med en kronisk sykdom. I enkelte land er det en stor økonomiske belastning å gi eller få tilgang til medisinsk behandling. Dette kan i disse områdene utsette mennesker for alvorlige helsekomplikasjoner.

Vi har forpliktet oss til å hjelpe, og strategien vår er klar – akselerere forebygging av diabetes type 2 og fedme, og gi tilgang til rimelig behandling for sårbare pasienter i alle land.

Vår suksess vil bli definert av løsningene vi tilbyr samt helse og bedring av livskvalitet for menneskene og lokalsamfunnene som drar nytte av dem.

Finn ut mer om vår strategi for «Defeat diabetes».

Vi er det første legemiddelfirmaet som bruker 100 % fornybar energi i alle våre globale produksjonsanlegg. Vi er stolte av dette, men vi er også motiverte til å gå enda lengre.  

Med vår Circular for Zero-strategi har vi begynt en reise for å oppnå null miljøpåvirkning i alle våre forretningsaktiviteter.

Vi samarbeider proaktivt med leverandører for å redusere miljøpåvirkningen i hele forsyningskjeden vår, redusere CO2- utslippene fra all vår produksjon og transport, og løse utfordringer med produktavfall ved produkters levetidsslutt.

Følg reisen vår for å oppnå null miljøpåvirkning.

Vi jobber i nært samarbeid med universiteter og bioteknologiselskaper over hele verden for å sette fart på nyoppdagelser av legemidler.

Vi søker kontinuerlig nye partnere som vi deler komplementære egenskaper og gjensidige interesser med, og deler åpent nye peptid- og proteinanaloger og antistoffer for preklinisk forskning.

Novo Nordisk deler av sin kunnskap med forskere fra hele verden.

 Historien vår begynte i 1923  da to små danske selskaper begynte produksjonen av det nye  legemiddelet insulin, som nettopp hadde blitt oppdaget av to kanadiske forskere.

Da de to selskapene til slutt bestemte seg for å slå seg sammen i 1989, skapte de Novo Nordisk, et selskap som har vokst raskt siden den gang. Novo Nordisk har en sterk posisjon innen diabetesbehandling, fedmebehandling, hemofilibehandling og veksthormonbehandling.

 

Novo Nordisk Way er et sett med veiledende prinsipper som underbygger alle beslutninger vi tar.  Det beskriver hvem vi er, hvordan vi jobber og hva vi ønsker å oppnå, og gir klare føringer for selskapet og våre ansatte. Til syvende og sist er det et løfte vi gir hverandre – og til millioner av mennesker over hele verden som bruker produktene våre for å leve et godt liv.

I 1923 begynte våre danske grunnleggere en reise som endrer diabetesoppfølgingen. I dag har vi tusenvis av ansatte over hele verden med lidenskap, ferdigheter og engasjement for å endre oppfølgingen av diabetes og andre alvorlige kroniske sykdommer.

  • Vi har som mål å være ledende innen alle sykdomsområder hvor vi er aktive.
  • Vårt hovedbidrag er å oppdage og utvikle innovative biologiske legemidler og gjøre dem tilgjengelige for pasienter over hele verden.
  • Å vokse og levere konkurransedyktige økonomiske resultater for våre aksjonærer er det som gjør at vi kan hjelpe pasienter med å leve bedre liv.
  • Forretningsfilosofien vår er å balansere økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn – vi kaller det "Den triple bunnlinjen".
  • Vi er åpne og ærlige, ambisiøse og ansvarlige, og behandler alle med respekt.
  • Vi tilbyr muligheter for våre ansatte til å realisere sitt potensiale.
  • Vi gjør aldri ting som går på bekostning av kvalitet og forretningsetikk.

Hver dag må vi ta vanskelige valg, alltid med tanke på hva som er best for pasienter, våre ansatte og våre aksjonærer på lang sikt.

Det er vår måte. Det er Novo Nordisk Way.

Finn ut mer om å jobbe hos Novo Nordisk.

Novo Nordisk årsrapport 2023  https://www.novonordisk.com/annual-report.html  (lest 09.02.2021)