Miljøutfordringer har aldri vært mer kritiske eller mer presserende enn de er i dag.

Økende forbruk, industrialisering og urbanisering truer ikke bare bærekraften i miljøet vi lever i, men også helsen til mennesker over hele verden. 

Hvert år bruker vi milliarder av liter vann og store mengder energi og ressurser til å produsere legemidler. Våre CO2- utslipp fortsetter å stige, spesielt innen transport.

Vi distribuerer flere hundre millioner hetteglass og injeksjonspenner til mennesker som trenger dem – og etterspørselen etter våre livreddende behandlinger øker. Produktene våre er fremstilt av materialer av høy kvalitet, men etter bruk ender de fleste i søppelfyllinger.

Dette setter oss i frontlinjen av noen av de største miljøproblemene: klimaendring, vann- og ressursmangel, forurensning og plastavfall.

For å lede an, og for å være i forkant av endringen, har vi tatt en dristig og bred, bedriftsomfattende tilnærming til å løse miljøspørsmål.

Vi har implementert en ny miljøstrategi med mål om å ha null miljøpåvirkning.

Vi er allerede i gang med de første skrittene for å oppnå målsettingen om null miljøpåvirkning, men vi ser alltid etter nye innfallsvinkler for å gjøre mer. Vi lærer mens vi utvikler vårt sirkulære tankesett for å gjenbruke og gjennvinne våre produkter og innsatsfaktorer.