Novo Nordisk A/S er lovpålagt å samle inn opplysninger om eventuelle bivirkninger og produktfeil (reklamasjoner) for produktene våre. Vi er også forpliktet til å følge kravene til sikker håndtering av personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk. Denne informasjonen beskriver hvordan Novo Nordisk håndterer dine personopplysninger (innsamling, bruk, lagring og deling). Dine personopplysninger vil bli håndtert i tråd med denne informasjonen og gjeldende regelverk.

Novo Nordisk samler all informasjon om bivirkninger og produktfeil ved våre produkter i en global database. Vi analyserer informasjonen i databasen jevnlig for å undersøke om det er ny informasjon om produktene våre som vi trenger å formidle til helsemyndigheter, helsepersonell og pasienter. Målsetningen for dette arbeidet er å ivareta pasientsikkerhet og produktkvalitet.  

Virksomhetene som har ansvaret for å håndtere personopplysningene dine er:

Novo Nordisk A/S
Novo Alle 1
DK-2880 Bagsvaerd
Denmark

Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo, Norge
Org.nr: 918 229 353
Kundeservice-norge@novonordisk.com
+47 22 18 50 51


Du kan alltid kontakte Novo Nordisk Norway AS og den lokale (norske) ansvarlige for håndtering av personopplysninger (lokal kontaktperson for konsernets personvernombud) ved å sende en e-post til PRIVACY-Norway@novonordisk.com hvis du har spørsmål eller er bekymret for hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Du kan også kontakte konsernets personvernombud via privacy@novonordisk.com

Vi får dine personopplysninger fra følgende kilder:

 • Fra deg direkte
 • Fra helsepersonell, for eksempel legen din, en sykepleier eller en farmasøyt
 • Fra offentlig tilgjengelige kilder, nettsider eller sosiale media

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:

 • For å gjøre en vitenskapelig vurdering av bivirkninger eller produktfeil som potensielt har sammenheng med et av Novo Nordisk sine produkter.
 • For å registrere bivirkninger i Novo Nordisk sin globale database, som jevnlig analyseres for å kunne avdekke eventuelle likhetstrekk og mønstre i de innrapporterte meldingene.
 • For å vurdere likhetstrekk og mønstre i forbindelse med produktklager og bivirkninger. 

For å ivareta de formål som er beskrevet i punkt 3, kan vi ha vi bruk for å behandle følgende personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse)
 • Opplysninger vedrørende rase eller etnisk opprinnelse
 • Opplysninger vedrørende din helse og legemidler du bruker

Når vi behandler personopplysninger er dette på bakgrunn av krav i regelverket. Vi har lov til å behandle de personopplysningene som er beskrevet i punkt 4 (over) basert på følgende regelverk:  

 • Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for at Novo Nordisk skal kunne etterleve lovgivningen om håndtering av bivirkninger/sikkerhet ved legemidler (Pharmacovigilance, safety). 

Vi kan dele personopplysningene dine med:

 • Helsemyndighetene
 • Andre enheter innenfor Novo Nordisk-konsernet (lokale avdelinger/kontorer av Novo Nordisk i andre land)
 • Samarbeidspartnere som Novo Nordisk har avtaler med, og som utfører oppgaver for/på vegne av oss (for eksempel konsulenter, leverandører av IT-tjenester etc.)
 • Andre legemiddelfirmaer, dersom det vurderes slik at en bivirkning er relatert til produkt(er) fra andre firmaer enn Novo Nordisk.

For de formål som er beskrevet i punkt 3 (over), overfører vi personopplysninger til følgende land utenfor EØS:

 • Alle land utenfor EØS der Novo Nordisk er representert (kontor/representanter)

For å beskytte dine personopplysninger i forbindelse med slik overføring, benytter vi følgende sikkerhetstiltak i tråd med kravet  personopplysningslovgivningen:

Vi lagrer personopplysninger slik:

 • 12 år for personopplysninger som er knyttet til produktfeil
 • Permanent for personopplysninger som er knyttet til bivirkninger
 • Inntil fem (5) år for andre saker/henvendelser

Generelt har du følgende rettigheter:

 • Du kan få en oversikt over hvilke personopplysninger vi har lagret om deg
 • Du kan få en kopi av personopplysningene dine i et strukturert, vanlig tilgjengelig og maskinlesbart format
 • Du kan be om at dine personopplysninger oppdateres eller korrigeres
 • Du kan sende en klage til Datatilsynet på vår håndtering av personopplysningene dine.

I henhold til lovgivningen kan det være enkelte begrensninger i disse rettighetene avhengig av formålet som ligger til grunn for håndteringen av personopplysningene. Ta kontakt med oss som beskrevet i punkt 1 (over) dersom du har spørsmål eller forespørsler knyttet til de rettighetene du har.