Denne erklæringen forklarer hvordan vi behandler (f.eks. samler inn, bruker, lagrer og deler) dine personopplysninger når du kontakter oss. Vi vil behandle alle personopplysninger om deg i samsvar med denne erklæringen og gjeldende regelverk.

Selskapet som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine er: 

Novo Nordisk Norway A/S

Nydalsveien 28

Postboks 4814 Nydalen

0484 Oslo

Tlf: +47 22 18 50 51 

e-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

Du kan alltid kontakte Novo Nordisk Norway AS sin lokale (norske) ansvarlige for håndtering av personopplysninger (lokal kontaktperson for konsernets personvernombud) ved å sende en e-post til PRIVACY-Norway@novonordisk.com

Vi får personopplysningene dine direkte fra deg når du sender en e-post til kundeservicenorge@novonordisk.com eller via Kontakt Oss-skjemaet på www.novonordisk.no, eller om du ringer oss.

 • Fra helsepersonell, for eksempel legen din, en sykepleier eller en farmasøyt.
 • Fra offentlig tilgjengelige kilder, nettsider, sosiale medier.
 • Fra familiemedlem, verge eller annen omsorgsperson på dine vegne.

Du er ikke pålagt å gi oss dine personopplysninger. Hvis du ikke ønsker at Novo Nordisk skal bruke dine personopplysninger, vil vi ikke kunne svare på forespørselen din.

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:

 • For å gjøre vitenskapelig vurdering av bivirkninger eller produktfeil som potensielt har sammenheng med et av Novo Nordisk sine produkter.
 • For å registrere bivirkninger i Novo Nordisk sin globale database, som jevnlig analyseres for å kunne avdekke eventuelle likhetstrekk og mønstre i de innrapporterte meldingene.
 • Analysere data for å: forbedre vår informasjon om produktene til helsepersonell og pasienter, og forbedre vår kundeservice.

 

 • Kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse)
 • Opplysninger om helsen din og legemidler du bruker.
 • Opplysninger om rase eller etnisk opprinnelse.

Når vi behandler personopplysninger er dette på bakgrunn av krav i regelverket. Vi har lov til å behandle de personopplysningene som er beskrevet i punkt 3 (over) basert på følgende regelverk:
 
Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for vår berettigede interesse:
 • Novo Nordisk skal kunne etterleve lovgivningen om håndtering av bivirkninger/sikkerhet ved legemidler (Pharmacovigilance, safety).
 • Vitenskapelig evaluering av klager og bivirkninger knyttet til våre produkter.
 • Forbedre vår kundeservice og vitenskapelige kommunikasjon.

 • Offentlige myndigheter, helsemyndigheter.
 • Leverandører som bistår firmaet vårt (f.eks. kundeservice, konsulenter, IT-tjenesteleverandører, finansinstitusjoner, advokatfirmaer).
 • Andre Novo Nordisk-enheter (for eksempel Novo Nordisk sine datterselskaper i andre land).
 • Andre legemiddelfirmaer og partnere dersom det vurderes slik at en bivirkning er relatert til produkt(er) fra andre firmaer enn Novo Nordisk (for eksempel medisinsk utstyr).

Nivået for informasjonssikkerhet i visse land utenfor EØS samsvarer ikke med det nivået for informasjonssikkerhet for personopplysninger som for for tiden gjelder og håndheves innenfor EØS.

Vi bruker derfor følgende sikkerhetstiltak, i henhold til gjeldende regelverk, for å beskytte dine personopplysninger hvis slike overføringer gjennomføres:

 • Overføringen er til en Novo Nordisk-enhet som er dekket av Novo Nordisks bindende konsernregler, tilgjengelige her.
 • Landet der personopplysningene mottas anses av EU-kommisjonen å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger
 • Vi har inngått standard kontraktklausuler (Standard Contractual Clauses (SCC)) for overføring av personopplysninger til tredjeland. Du kan få en kopi av klausulene ved å kontakte oss som beskrevet øverst på denne siden.

 • 12 år for personopplysninger som er knyttet til produktfeil.
 • For personopplysninger som er knyttet til bivirkninger: Frem til produkter med det aktuelle virkestoffet ikke lenger markedsføres + 10 år etter det.
 • Inntil 5 år for andre saker/henvendelser.

 • Du kan få en oversikt over hvilke personopplysninger vi har lagret om deg
 • Du kan få en kopi av dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format
 • Du kan be om en oppdatering eller korrigering av dine personopplysninger
 • Du kan be om å få dine personopplysninger slettet eller destruert
 • Du kan be om at vi stopper eller begrenser behandlingen av dine personopplysninger
 • Hvis du har gitt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger (se avsnitt 5), kan du når som helst trekke tilbake samtykket. Din tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som ble utført frem til du trakk tilbake samtykket ditt
 • Du kan sende inn en klage om hvordan vi behandler dine personlige opplysninger til en datavernmyndighet (Datatilsynet).
   

I henhold til gjeldende lov kan det eksistere begrensninger av disse rettighetene avhengig av de spesifikke omstendighetene rundt behandlingen av informasjonen. Kontakt oss hvis du har spørsmål eller forespørsler knyttet til disse rettighetene.