Denne erklæringen forklarer hvordan vi behandler (f.eks. samler inn, bruker, lagrer og deler) dine personopplysninger når du kontakter oss. Vi vil behandle alle personopplysninger om deg i samsvar med denne erklæringen og gjeldende regelverk.

Selskapet som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine er: 

Novo Nordisk Norway A/S

Nydalsveien 28

Postboks 4814 Nydalen

0484 Oslo

Tlf: +47 22 18 50 51 

e-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

Du kan alltid kontakte Novo Nordisk Norway AS sin lokale (norske) ansvarlige for håndtering av personopplysninger (lokal kontaktperson for konsernets personvernombud) ved å sende en e-post til PRIVACY-Norway@novonordisk.com

Vi får personopplysningene dine direkte fra deg når du sender en e-post til kundeservicenorge@novonordisk.com eller via Kontakt Oss-skjemaet på www.novonordisk.no

Du er ikke pålagt å gi oss dine personopplysninger. Hvis du ikke ønsker at Novo Nordisk skal bruke dine personopplysninger, vil vi ikke kunne svare på forespørselen din.

 • Kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse)
 • Opplysninger om helsen din 

I henhold til gjeldende regelverk har vi lov til å behandle dine personopplysninger hvis:

 • du har gitt samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger. I Kontakt oss-skjemaet må du bekrefte at du godtar denne informasjonen for å kunne sende inn forespørselen din.
 • Behandlingen av personopplysningene kan være nødvendig for at vi skal kunne ivareta en juridisk forpliktelse, avhengig av typen data du oppgir

 • Offentlige myndigheter 
 • Leverandører som bistår firmaet vårt (f.eks. kundeservice, konsulenter, IT-tjenesteleverandører, finansinstitusjoner, advokatfirmaer)
 • Andre Novo Nordisk-enheter (for eksempel Novo Nordisk sine datterselskaper i andre land)

Nivået for informasjonssikkerhet i visse land utenfor EØS samsvarer ikke med det nivået for informasjonssikkerhet for personopplysninger som for for tiden gjelder og håndheves innenfor EØS.

Vi bruker derfor følgende sikkerhetstiltak, i henhold til gjeldende regelverk, for å beskytte dine personopplysninger hvis slike overføringer gjennomføres:

 • Overføringen er til en Novo Nordisk-enhet som er dekket av Novo Nordisks bindende konsernregler, tilgjengelige her.
 • Landet der personopplysningene mottas anses av EU-kommisjonen å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger
 • Vi har inngått standard kontraktklausuler (Standard Contractual Clauses (SCC)) for overføring av personopplysninger til tredjeland. Du kan få en kopi av klausulene ved å kontakte oss som beskrevet øverst på denne siden.

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å levere tjenestene du har spurt om, eller så lenge som det kreves av gjeldende regelverk.

 • Du kan få en oversikt over hvilke personopplysninger vi har lagret om deg
 • Du kan få en kopi av dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format
 • Du kan be om en oppdatering eller korrigering av dine personopplysninger
 • Du kan be om å få dine personopplysninger slettet eller destruert
 • Du kan be om at vi stopper eller begrenser behandlingen av dine personopplysninger
 • Hvis du har gitt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger (se avsnitt 5), kan du når som helst trekke tilbake samtykket. Din tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som ble utført frem til du trakk tilbake samtykket ditt
 • Du kan sende inn en klage om hvordan vi behandler dine personlige opplysninger til en datavernmyndighet (Datatilsynet).
   

I henhold til gjeldende lov kan det eksistere begrensninger av disse rettighetene avhengig av de spesifikke omstendighetene rundt behandlingen av informasjonen. Kontakt oss hvis du har spørsmål eller forespørsler knyttet til disse rettighetene.