Compliance Hotline eies og overvåkes av Revisjonskomiteen (Audit committee), som er en del av Novo Nordisk-styret.

Hvis du er ansatt hos Novo Nordisk, oppfordres du til å ta opp bekymringen din via lokal ledelse, den lokale juridiske enhet eller personalavdelingen. Hvis dette ikke er et alternativ, kan du bruke alternativene nedenfor. 

Saker angående forretningsetikk, regnskapsproblemer og bedrageri, Novo Nordisk Way, potensielle brudd på personvern, kvalitet eller andre forhold som innebærer juridiske risikoer og/eller andre alvorlige risikoer for Novo Nordisk, skal rapporteres til Compliance Hotline. Du kan finne eksempler på hvilke bekymringer du skal rapportere nedenfor.

Vær oppmerksom på at Compliance Hotline ikke skal brukes til rapportering av kundeklager, bivirkninger eller forfalskede produkter. For slike rapporter ber vi om at kontaktskjemaet til vår kundeservice benyttes i stedet.

  • Forseelse eller brudd på retningslinjer og standarder for forretningsetikk av Novo Nordisk eller tredjeparter som representerer Novo Nordisk.

Eksempler inkluderer upassende salgs- og markedsføringsaktiviteter, gaver eller mottak av upassende fordeler, upassende produktprøver, upassende forhold til kunder eller tredjeparter og upassende interaksjon med pasienter.

  • Alvorlige brudd på Novo Nordisk Way i forbindelse med utøvelse av ledelse eller forretningsskikk.

Eksempler inkluderer alvorlig og urettferdig behandling av en ansatt, omfattende dårlig atferd hos ledelsen eller bekymringer rundt bruk av represalier.

  • Bekymringer angående tvilsom regnskapsføring, internkontroll , revisjon og økonomisk rapportering, eller bevisste handlinger for å oppnå uautoriserte fordeler som penger, eiendom eller tjenester.

Eksempler inkluderer falske årsregnskap, mangelfull internkontroll, dokumentforfalskning og misbruk av NN-ressurser eller tyveri.

  • Kvalitetsbekymringer som påvirker produkter eller GxP-relaterte prosesser, som ikke fanges opp i det vanlige kvalitetsstyringssystemet .
  • Potensielt brudd på personvern. Enhver tilsiktet eller utilsiktet tilgang til, offentliggjøring av, ødeleggelse eller endring av personlige opplysninger uten autorisasjon.
  • Betydelige brudd i forbindelse med antitrust eller rettferdig handel, spionasje eller sabotasje og brudd på informasjonssikkerhet.

Det er mulig å rapportere en bekymring til Compliance Hotline via telefon eller digitalt.

Compliance Hotline drives av en tredjepart, og den som rapporterer kan velge å være anonym. Vi oppfordrer imidlertid alle som rapporterer til å identifisere seg, slik at vi kan undersøke rapporten bedre og opprettholde kontakten med den som rapporterer i forbindelse med undersøkelser/etterforskning.

For ytterligere veiledning og relevante telefonnumre, kan du gå til Compliance Hotline-rapporteringsportalen

Det er mulig å velge mellom flere språk i øvre høyre hjørne når du åpner lenken. Når du rapporterer en sak via telefon, kan du forvente moderat ventetid før en operatør er tilgjengelig for å svare på samtalen din.

Compliance Hotline -rapporteringsportal

Compliance Hotline-rapporteringsportal – Iran (bruk denne lenken hvis du befinner deg i Iran)

Når du rapporterer en sak via telefon eller på nettet, vil du motta et unikt saksnummer og bli bedt om å opprette et passord.

Med denne informasjonen kan du sjekke sakens status, se om det er noen spørsmål i rapporten din og oppgi ytterligere informasjon. 

Vi tolererer ikke diskriminering eller represalier mot personer som i god tro rapporterer eller deltar i en undersøkelse/etterforskning. Hvis du mener at du har blitt utsatt for represalier for å rapportere eller delta i en etterforskning, skal du umiddelbart kontakte Compliance Hotline. Alle slike rapporter vil bli undersøkt konfidensielt.

Compliance Hotline holder til i København i Danmark. Derfor er det EU-regelverket og Dansk lovgivning som er kravene som gjelder for håndtering av personvern for rapportering som gjøres til Compliance Hotline.

Her kan du lese personvernerklæringen som gjelder for slike henvendelser.