Åpenhetsloven stiller krav til at virksomheter skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

I tråd med åpenhetsloven, ønsker Novo Nordisk her å informere om de aktsomhetsvurderinger som gjøres i det samlede globale selskapet. Novo Nordisk sine vurderinger finnes i den årlige rapporten om menneskerettigheter som finnes i lenken her:

Human Rights Due Diligence Report 2023

Ytterligere informasjon:

Alle som ønsker det kan kreve å få informasjon fra Novo Nordisk om hvordan faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene blir håndtert. Ta i så fall kontakt med oss på kundeservice-norge@novonordisk.com

 

Ifølge Likestillings- og Diskrimineringsloven har alle arbeidsgivere plikt til å jobbe aktivt for likestilling og ikke-diskriminering. I denne rapporten har vi undersøkt den faktiske tilstanden i vår norske avdeling, samt belyst hvilke aktiviteter vi i Novo Nordisk Norge gjør for å fremme likestilling og hindre diskriminering. 

Diversity & Inclusion Report 2023 Novo Nordisk Norway AS