Helsepersonell

Novo Nordisk er et av verdens ledende legemiddelselskap innen diabetesbehandling. Vi har også en ledende posisjon innenfor hemofili, vekstforstyrrelser og hormonpreparater til behandling av klimakterielle plager.

For å få mer informasjon om våre produkter, klikk på lenken nedenfor, få besøk av en av våre produktspesialister eller kontakt kundeservice på kundeservice-norge@novonordisk.com

www.felleskatalogen.no

 

Opdatert: 24. august 2016