Innholdet som presenteres på Novo Nordisks nettsted presenteres utelukkende for informasjonsformål. Nettstedet gir deg ikke råd eller anbefalinger av noe slag, og bør ikke brukes som grunnlag for beslutninger eller handling. Du anbefales å rådføre deg med profesjonelle rådgivere i riktig felt med hensyn til anvendelsen av et bestemt aspekt av innholdet. Nærmere bestemt er ingenting på dette nettstedet en invitasjon eller tilbud om å investere eller handle i Novo Nordisk-verdipapirer. Videre gir nettstedet utvalgt informasjon om sykdommer og behandling av disse sykdommene. Denne informasjonen er ikke ment som medisinske råd. Denne informasjonen er ikke en erstatning for råd fra helsepersonell. Hvis du har eller mistenker at du har helseproblemer, bør du rådføre deg med fastlegen din eller annet kvalifisert helsepersonell.

Informasjonen på dette nettstedet er gitt «som den er» og Novo Nordisk gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til implisitt garanti om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller uovertredelse. Novo Nordisk gir ingen garantier av noe slag når det gjelder fullstendighet, nøyaktighet, aktualitet, tilgjengelighet, funksjonalitet og samsvar med gjeldende lover. Ved å bruke dette nettstedet godtar du risikoen for at informasjonen kan være ufullstendig eller unøyaktig, eller at den kanskje ikke oppfyller dine behov eller krav.

Verken Novo Nordisk eller våre innholdsleverandører skal være ansvarlige for eventuelle skader eller skade som oppstår som følge av din tilgang til, eller manglende tilgang til, dette nettstedet eller fra din tillit til informasjon heri. Novo Nordisk fraskriver seg ethvert ansvar for følgeskader og straffeerstatning eller direkte, indirekte, tilfeldige, og spesielle eller andre skader, tapte muligheter, tapt fortjeneste eller andre tap eller skader av noe slag. Denne begrensningen inkluderer skader eller virus som kan påvirke datautstyret ditt.

Dette nettstedet inneholder koblinger til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av Novo Nordisk. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for eller har kontroll over personvernerklæringene til disse nettstedene. Denne personvernerklæringen gjelder kun informasjon som samles inn på dette nettstedet. Vi oppfordrer deg sterkt til å lese personvernerklæringene til alle nettsteder du besøker som samler inn personopplysninger.

Novo Nordisk støtter ikke nettsteder som kobler seg til Novo Nordisk-nettsteder. Novo Nordisk er ikke ansvarlig for innhold på disse tilknyttede nettstedene eller for kontroll over informasjon som brukere kan velge å gi til disse nettstedene.

Novo Nordisk forbeholder seg retten til å endre, modifisere, erstatte eller slette innhold av eller kan begrense tilgang til eller avslutte distribusjon av dette nettstedet når som helst og etter eget skjønn.

Innholdet på dette nettstedet tilhører Novo Nordisk og er beskyttet av lover om opphavsrett. Varemerker, tjenestemerker, merkenavn, logoer og produkter som vises på dette nettstedet er beskyttet over hele verden, og ingen bruk av disse kan gjøres uten på forhånd å innhente skriftlig samtykke fra Novo Nordisk. Du er velkommen til å laste ned innholdet på dette nettstedet, men kun for personlig og ikke-kommersiell bruk. Ingen modifikasjon eller videre reproduksjon av innholdet er tillatt. Innholdet kan ellers ikke kopieres eller brukes på noen annen måte.

Eventuelle spørsmål, kommentarer, forslag eller annen kommunikasjon, inkludert eventuelle ideer, oppfinnelser, konsepter, teknikker eller kunnskap du kan videresende til dette nettstedet eller på annen måte til Novo Nordisk, elektronisk eller på annen måte, sendes på ikke-konfidensiell basis og vil bli eiendommen til Novo Nordisk, som Novo Nordisk uten begrensning kan bruke på hvilken som helst måte og for alle formål, inkludert utvikling, produksjon og/eller markedsføring av varer eller tjenester.

Din tilgang til og bruk av dette nettstedet og innholdet på disse sidene skal styres av og tolkes i samsvar med norsk regelverk.