Diabetes type 1 er en livslang sykdom som påvirker kroppens evne til å omdanne glukose fra mat til energi (eller drivstoff) for alle kroppens celler. I de fleste tilfeller utvikler diabetes type 1 seg tidlig i livet og diagnostiseres ofte i barndommen.

Sykdommen starter når immunsystemet angriper celler i bukspyttkjertelen som produserer insulin. Insulin fungerer som en nøkkel som slipper glukose inn i cellene. Glukose er cellenes drivstoff. Uten daglige insulininjeksjoner vil personer som lever med diabetes type 1, ikke kunne overleve.

Basert på nesten 100 års erfaring med å forske frem og produsere behandling for personer med diabetes, arbeider våre forskere videre for å redusere antallet insulininjeksjoner som kreves for å opprettholde god glykemisk kontroll, og for å forebygge episoder med lavt blodsukker (hypoglykemier).

Vårt endelige mål er å forsøke å finne en kur for diabetes type 1. Vi har gjort fremskritt med forskningen vår innen regenerativ medisin som stamcelleterapi , som én dag kanskje kan brukes som kurativ behandling av diabetes type 1.

Opprettholdelse av normalverdier for blodsukkeret bidrar til å beskytte kroppens organer mot skade. Det beskytter også personer som lever med diabetes type 1 mot hypoglykemi (for lavt blodsukker).

Insulinbehandling tar sikte på å opprettholde et så normalt blodsukker som mulig, og å komme så nær som mulig den fysiologiske insulinresponsen til personer uten diabetes. Dette kan hjelpe personer som lever med diabetes type 1 med å opprettholde målnivåer for blodsukker.

Jo nærmere insulinbehandlingen ligner kroppens fysiologiske respons, jo bedre er behandlingen til å regulere blodukkeret.

Insulinbehandlingen har utviklet seg betydelig, og ved hvert fremskritt er vi nærmere en fysiologisk insulinrespons. Det viktigste er at disse fremskrittene har hjulpet mennesker som lever med diabetes type 1 med å redusere noen av ulempene som følger med behandlingen og det å leve med sykdommen.

En av våre store ambisjoner er å utvikle såkalte "smarte insuliner" som vil eliminere hypoglykemiske hendelser. Dette vil være det neste store gjennombruddet i behandlingen av diabetes type 1. Vi deler denne ambisjonen med mange partnere i diabetesforskningsmiljøet og samarbeider tett med dem mot et felles mål – eliminere hypoglykemi.

Forskningen som drives i jakten på en kurativ behandling for diabetes type 1 gjør fremskritt.

Sammen med ledende universiteter over hele verden har vi kunnet transformere stamceller til glukose-oppfattende, insulinutskillende betaceller, akkurat som de som produseres i bukspyttkjertelen til en frisk person. I dyrestudier kurerte disse transformerte stamcellene mus med diabetes type 1.

Vi har hatt en betydelig fremgang, og fortsetter å jobbe med de gjenværende utfordringene. Heldigvis er vi ikke alene. Vi har et solid nettverk innen forskning på stamceller, og hver dag blir det nettverket sterkere.

Vi tror at all forskningen og samarbeidet til slutt vil lede frem til en kur for millioner av mennesker som lever med diabetes type 1.

Insulinbehandling bør være så enkel som mulig, og dette har alltid vært vår filosofi. Fra bedre behandlinger til digitale løsninger – vi streber etter å forenkle det å leve med en kronisk sykdom og å møte de ulike behovene til millioner av mennesker som lever med diabetes type 1.

Innenfor diabetes type 1, forsker vi for tiden på følgende områder:

  • Glukoseresponsive insuliner
  • Smartpenner for insulintilførsel
  • Kurativ stamcellebehandling

Når vi kombinerer stemmen til noen som lever med en kronisk sykdom med vår vitenskapelige ekspertise og våre tekniske ferdigheter, kan vi fortsette å oppdage og utvikle innovative insuliner og leveringssystemer. 

IDF Diabetes Atlas (2021) 10th edition (https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/ lest 01.12.2022)

Nicolucci A, Kovacs Burns K, Holt RI; DAWN2 Study Group. Diabetes Attitudes, Wishes and Needs second study (DAWN2™): cross-national benchmarking of diabetes-related psychosocial outcomes for people with diabetes. Diabet Med. 2013 Jul;30(7):767-77. 

Funnell MM, Bootle S, Stuckey HL. The diabetes attitudes, wishes and needs second study. Clin Diabetes. 2015;33(1):32-36. 

Novo Nordisk årsrapport 2023 (https://www.novonordisk.com/investors/annual-report.html lest 01.12.22)