Å leve godt med diabetes type 2

Lev godt med Diabetes type 2

Ved Diabetes type 2 skal du jevnlig kontrollere føtter, syn, nyrer, hjerte og kar. Ta kontakt med legen din og start samarbeidet om diabeteskontrollen!  

Velkommen til Diabetsmestring!

Her vil du finne informasjon om hvordan du kan leve godt med Diabetes type 2. Dessverre er det mange med diagnosen som sliter med dårlig helse og vanskelige hverdager. Men det må ikke være sånn!  For å leve godt med Diabetes type 2, går faktisk helt fint! Noe av det viktigste er at du samarbeider med fastlegen din, hva med å starte i dag?

Først av alt, møt Ole Petter Hjelle som er fastlege ved Åsgårdstrand legekontor og hør hva han har å fortelle deg her:

 

 

 

Diabetes type 2

Rundt 200.000 nordmenn lever i dag med Diabetes type 2. I tillegg er det et stort antall som ikke vet at de har diagnosen. Undersøkelser tyder på at det totale tallet for mennesker som lever med diabetes type 2 i Norge faktisk kan være mellom 300.000 og 400.000, når de udiagnostiserte er tatt med1.

Dessverre er det mange med diagnosen Diabetes type 2 som sliter med dårlig helse og vanskelige hverdager. Men det må ikke være sånn!  For å leve godt med Diabetes type 2,  går faktisk helt fint!

En stor undersøkelse ved navn Rosa-4 studien2, gjennomført og oppsummert av overlege Åsne Bakke, viser at mange personer med diabetes type 2 ikke følges godt nok opp med tanke på sin sykdom, og ikke slik den norske retningslinjen for diabetes3 anbefaler. Det vil si at mange norske pasienter dessverre ikke får den oppfølgingen, kontrollen og behandlingen av sykdommen som de faktisk skal ha. Det må det gjøres noe med.

Vi anbefaler alle med Diabetes type 2 til å ta initiativ til å samarbeide mer med fastlegen for selv å få bedre hjelp og mestring av sykdommen. Derfor har vi laget en enkel huskeliste med oversikt over hva som skal sjekkes, og hva du må huske på når du er til oppfølging hos legen. På den måten kan du enklere følge med selv, få bedre oversikt, kontroll og mestring.

Referanser:

 1.  Diabetesforbundet. https://www.diabetes.no/om-diabetes/diabetes-type-2/ (25.01.2019)
 2.  Bakke Å, Cooper J, Thue G et al. Type 2 diabetes in general practice in Norway 2005-2014: moderate improvements in risk factor control but still major gaps in complication screening. BMJ Open Diabetes Res Care 2017; 5 (1): e000459 http://drc.bmj.com/content/5/1/e000459
 3.  Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Sist oppdatert 12.09.2018. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes (25.01.2019)

 

 

Diabeteskontroller

Alle med Diabetes type 2 bør gå til årskontroll og rutinekontroller gjennom året. Hvor mange rutinekontroller du trenger er individuelt.  Årskontrollen er såpass omfattende at den gjerne krever mer tid enn en vanlig konsultasjonstime. Det kan derfor være lurt å bestille en dobbelttime slik at det er tid til alt som bør gjøres.

1. På årskontrollen anbefales det at du blir undersøkt i henhold til den nasjonale retningslinjen1 for blant annet:

Kartlegge symptomer på:

 •    sykdom i hjertet eller blodårer
 •    nerveskader (for eksempel seksuell dysfunksjon og mage- tarmproblemer)
 •    sykdom i øyet

Videre skal kontrollen vurdere risikoen for komplikasjoner ved å kartlegge: 

 •     Røykevaner
 •     Vekt
 •     Blodtrykk
 •     Blodprøver for å sjekke
 •     Fettstoffer (kolesterol og triglyserider)
 •     Nyrefunksjon (eGFR)
 •     Diabetes (HbA1c) (inkludert vurdering av egenmålinger av blodsukker dersom du bruker insulin)
 •     Urinprøve for å sjekke nyrene (Albumin-kreatinin ratio – AKR)
 •    Inspeksjon av føtter inkludert undersøkelse av fotpuls og sensibilitet (monofilamenttest)

Bruker du injeksjonsbehandling skal injeksjonsstedene undersøkes. Det er også lurt om du sjekker at du har riktig injeksjonsteknikk, at du vet hvordan doser justeres. Dersom du skal måle blodsukker er det viktig at du vet når og hvordan det skal måles.  

Annen hvert år skal du motta henvisning til øyelege.

2. Rutinekontroller

Rutinekontroller gjøres mellom årskontrollene. Dersom du har godt regulert diabetes holder det kanskje med én kontroll mellom årskontrollen. Har du andre sykdommer i tillegg til diabetes, har endret medikamenter (eller doser) eller akkurat fått vite at du har diabetes, kan det være behov for hyppige kontroller. Hvor ofte du skal inn til kontroll blir du enig med fastlegen din om.

 

Referanser:

1.  Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Sist oppdatert 12.09.2018. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes  (25.01.2019)

 

Å leve godt med Diabetes type 2

 

Å leve godt med Diabetes type 2 innebærer at du får økt kunnskap og forståelse for diagnosen du lever med. Ved økt kunnskap oppnår du bedre mestring og kontroll. Det første du bør gjøre for å oppnå det, er og starte et godt samarbeid med fastlegen din!  Forbered samtalen og være åpen om hvordan du har det, og hvordan du vil leve.

Da kan dere sammen bli enige om hvordan du best skal gå frem for å få det slik du ønsker.

En forutsetning for at du på kort og lang sikt skal kunne ha mulighet til å leve godt med diabetes, er imidlertid også å sørge for at kontrollen har det innholdet den skal ha1. I tillegg til gjennomgang av medisiner, måling av blodsukker, vekt, blodtrykk og kolesterol skal du undersøkes jevnlig for:

 

1.    Hjerte- og karsykdom

Pasienter med diabetes har økt risiko for hjertesykdom som angina pectoris (hjertekramper), hjerteinfarkt og hjerneslag. Det viktigste man kan gjøre for å redusere denne risikoen, foruten god blodsukkerregulering, er å sørge for å ha kontroll på kolesterolnivå og blodtrykk og ikke røyke. Fysisk aktivitet og et sunt kosthold er spesielt viktig for diabetespasienter, men mange trenger medisiner i tillegg, for å redusere risikoen for hjerte-karsykdom.

2. Nyrefunksjonen/ urin skal kontrolleres

For å hindre nyresykdom, som er en risiko ved diabetes, er det viktig med kontroll av nyrefunksjonen. Dette gjøres hos fastlegen, ved blod- og urinprøve minst en gang årlig.

3.  Øyne skal kontrolleres

Det viktigste med diabetes øyesykdom (retinopati) er at det kan forebygges ved god blodsukkerkontroll, og at skadelige effekter kan stoppes og eventuelt gå tilbake dersom det oppdages tidlig. Derfor er det viktig at alle med diabetes går til regelmessige kontroller hos øyelege. Dersom det ikke er tegn til øyesykdom er det tilstrekkelig med kontroll med ny netthinneundersøkelse hvert annet år

4.  Føtter skal kontrolleres

Fotsår oppstår lettere hos personer med diabetes. God fotpleie og -behandling er viktig for å unngå alvorlige sår og andre komplikasjoner. Derfor anbefales kontroll av føtter hos fastlegen hvert år. En slik sjekk består av inspeksjon av føttene, undersøkelse av fotpuls og undersøkelse av følsomhet (monofilamenttest).

Å leve godt med diabetes type 2 er ikke bare en mulighet, men noe som kan oppnås av mange. Veien dit går gjennom diabetesmestring og kontroll. Hva med å starte i dag?

Her finner du en enkel huskeliste som du kan bruke til å forberede neste diabeteskontroll med fastlegen din.

 

Referanse:

 1.  Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Sist oppdatert 12.09.2018. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes (25.01.2019)

 

 

Din huskeliste til Diabeteskontrollene

Å være forberedt til legebesøket er alltid lurt.  Skriv gjerne ned en liste med punkter du ønsker å ta opp med fastlegen din.  Her er en enkel huskeliste med oversikt over hva som skal kontrolleres og hva du må huske på i forhold til undersøkelsene. På den måten kan du enklere følge med selv.

Å leve godt med diabetes type 2 er ikke bare en mulighet, men noe som kan oppnås av mange. Veien dit går gjennom diabetesmestring og kontroll. Hva med å starte i dag?

 

Last ned din egen huskeliste til diabeteskontrollene her

 

 

Oppdatert: 14. mars 2019