Behandlingsområder

Novo Nordisk tilbyr produkter og tjenester innen fire behandlingsområder:

Diabetes, Hemofili, Vekstforstyrrelser og Kvinnehelse. Nedenfor er lenker til sykdomsområdene, der du kan lese om våre tjenester. Få mer informasjon på Novo Nordisk hovedsiden under fanen "Patients".

Vær oppmerksom på at det i henhold til norsk lovverk kun er helsepersonell  som har tilgang til produktinformasjon. Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter, bør du ta kontakt med din egen lege.

Diabetes

Diabetes endrer verden – hvordan kan vi endre diabetes?

Les mer
 

Hemofili behandling

Novo Nordisk fokuserer på forskning og utvikling innenfor behandlingen av forskjellige bløder- og blodplatesykdommer.

Les mer
 

Vekstforstyrrelser

Novo Nordisk er en av verdens største produsenter av rekombinant humant veksthormon.

Les mer
 

Kvinnehelse

Produksjonen av progesteron og østrogen avtar etter overgangsalderen og forblir lav resten av livet

Les mer

Opdatert: 24. august 2016