Novo Nordisk forsker innenfor området hemofili

Med Changing HaemophiliaTM jobber Novo Nordisk målrettet med å skape en fremtid der alle blødere (med eller uten inhibitorer) har mulighet til å leve livet de ønsker.

Changing HaemophiliaTM er et tydelig uttrykk for det aktive engasjementet Novo Nordisk har innenfor hemofili, og knytter sammen alle selskapets aktiviteter – fra utvikling av nye behandlingsmetoder til støtte til lokale prosjekter som skal forbedre livene til personer som lider av hemofili og beslektede blødningssykdommer.

I Novo Nordisk jobber vi med å:

• Skape en dypere forståelse av hemofili blant allmennheten

• Forbedre tilgangen til diagnostisering, pleie og behandling

• Videreutvikle behandlingsmetoder og pleie gjennom innovasjon

Les mer på Novo Nordisk hovedsiden

 

Opdatert: 24. august 2016 


Novo Nordisk forsker innenfor området Hemofili

www.fbin.no