Diabeteskontroller

Alle med Diabetes type 2 bør gå til årskontroll og rutinekontroller gjennom året. Hvor mange rutinekontroller du trenger er individuelt.  Årskontrollen er såpass omfattende at den gjerne krever mer tid enn en vanlig konsultasjonstime. Det kan derfor være lurt å bestille en dobbelttime slik at det er tid til alt som bør gjøres.

1. På årskontrollen anbefales det at du blir undersøkt i henhold til den nasjonale retningslinjen1 for blant annet:

Kartlegge symptomer på:

 •    Sykdom i hjertet eller blodårer
 •    Nerveskader (for eksempel seksuell dysfunksjon og mage-                       tarmproblemer)
 •    Sykdom i øyet

Videre skal kontrollen vurdere risikoen for komplikasjoner ved å kartlegge: 

 •     Røykevaner
 •     Vekt
 •     Blodtrykk
 •     Blodprøver for å sjekke
 •     Fettstoffer (kolesterol og triglyserider)
 •     Nyrefunksjon (eGFR)
 •     Diabetes (HbA1c) (inkludert vurdering av egenmålinger av blodsukker      dersom du bruker insulin)
 •     Urinprøve for å sjekke nyrene (Albumin-kreatinin ratio – AKR)
 •     Inspeksjon av føtter inkludert undersøkelse av fotpuls og sensibilitet        (monofilamenttest)

Bruker du injeksjonsbehandling skal injeksjonsstedene undersøkes. Det er også lurt om du sjekker at du har riktig injeksjonsteknikk, at du vet hvordan doser justeres. Dersom du skal måle blodsukker er det viktig at du vet når og hvordan det skal måles.  

Annen hvert år skal du motta henvisning til øyelege.

2. Rutinekontroller

Rutinekontroller gjøres mellom årskontrollene. Dersom du har godt regulert diabetes holder det kanskje med én kontroll mellom årskontrollen. Har du andre sykdommer i tillegg til diabetes, har endret medikamenter (eller doser) eller akkurat fått vite at du har diabetes, kan det være behov for hyppige kontroller. Hvor ofte du skal inn til kontroll blir du enig med fastlegen din om.

 

Last ned din egen huskeliste til diabeteskontrollene her

Referanser:

1. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Sist oppdatert 12.09.2018. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes (15.04.2019)

Oppdatert: 22. mai 2019

 

 

 
Diabetesmestring
Huskeliste