Å leve godt med Diabetes type 2

 

Å leve godt med Diabetes type 2 innebærer at du får økt kunnskap og forståelse for diagnosen du lever med. Ved økt kunnskap oppnår du bedre mestring og kontroll. Det første du bør gjøre for å oppnå det, er og starte et godt samarbeid med fastlegen din!  Forbered samtalen og være åpen om hvordan du har det, og hvordan du vil leve.

Da kan dere sammen bli enige om hvordan du best skal gå frem for å få det slik du ønsker.

En forutsetning for at du på kort og lang sikt skal kunne ha mulighet til å leve godt med diabetes, er imidlertid også å sørge for at kontrollen har det innholdet den skal ha1. I tillegg til gjennomgang av medisiner, måling av blodsukker, vekt, blodtrykk og kolesterol skal du undersøkes jevnlig for:

 

1. Hjerte- og karsykdom

Pasienter med diabetes har økt risiko for hjertesykdom som angina pectoris (hjertekramper), hjerteinfarkt og hjerneslag. Det viktigste man kan gjøre for å redusere denne risikoen, foruten god blodsukkerregulering, er å sørge for å ha kontroll på kolesterolnivå og blodtrykk og ikke røyke. Fysisk aktivitet og et sunt kosthold er spesielt viktig for diabetespasienter, men mange trenger medisiner i tillegg, for å redusere risikoen for hjerte-karsykdom.

2. Nyrefunksjonen/ urin skal kontrolleres

For å hindre nyresykdom, som er en risiko ved diabetes, er det viktig med kontroll av nyrefunksjonen. Dette gjøres hos fastlegen, ved blod- og urinprøve minst en gang årlig.

3. Øyne skal kontrolleres

Det viktigste med diabetes øyesykdom (retinopati) er at det kan forebygges ved god blodsukkerkontroll, og at skadelige effekter kan stoppes og eventuelt gå tilbake dersom det oppdages tidlig. Derfor er det viktig at alle med diabetes går til regelmessige kontroller hos øyelege. Dersom det ikke er tegn til øyesykdom er det tilstrekkelig med kontroll med ny netthinneundersøkelse hvert annet år

4. Føtter skal kontrolleres

Fotsår oppstår lettere hos personer med diabetes. God fotpleie og -behandling er viktig for å unngå alvorlige sår og andre komplikasjoner. Derfor anbefales kontroll av føtter hos fastlegen hvert år. En slik sjekk består av inspeksjon av føttene, undersøkelse av fotpuls og undersøkelse av følsomhet (monofilamenttest).

Å leve godt med diabetes type 2 er ikke bare en mulighet, men noe som kan oppnås av mange. Veien dit går gjennom diabetesmestring og kontroll. Hva med å starte i dag?

Her finner du en enkel huskeliste som du kan bruke til å forberede neste diabeteskontroll med fastlegen din.

 

Last ned din egen huskeliste til diabeteskontrollene her

Referanser:

1. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Sist oppdatert 12.09.2018. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes (15.04.2019)

 

Oppdatert: 22. mai 2019

 
Diabetesmestring
Å leve godt med diabetes type 2