Novo Nordisk og diabetes

Diabetes er en av de største helseutfordringene vi har. Hvis det ikke iverksettes tiltak globalt, kan det i 2035 være mer enn 592 millioner personer med diabetes i verden.

Tiden har kommet for å snu denne utviklingen.

Novo Nordisk har valgt å ta tak i den globale diabetesutfordringen gjennom Changing Diabetes®. Dette er vår fanesak. Sammen med de globale samarbeidspartnerne våre jobber vi for å skape økt bevissthet, forbedre tilgangen til helsehjelp og gripe an psykososiale aspekter ved diabetes for å gi personer med diabetes et bedre liv.

Changing Diabetes® handler også om å flytte grenser gjennom forskning og utvikling for å tilby bedre behandling og flere muligheter for personer med diabetes. I tillegg til medisinering er det viktig å gi opplæring og støtte som hjelper dem til å håndtere sykdommen og få større frihet til å leve livet på egne premisser.

Diabetes er en utfordring vi kan gjøre noe med

Vi samarbeider med politiske beslutningstakere og helseorganisasjoner verden rundt for å sette diabetes på den globale dagsordenen. I tillegg til å jobbe for bedre helsehjelp og -omsorg, samarbeider vi med pasientorganisasjoner for å skape økt bevissthet rundt forebygging, behandling og håndtering av diabetes.

Tiltakene våre tar sikte på drive tilbake diabetespandemien.

Frem til diabetes endelig er bekjempet vil vi fortsette å hjelpe folk til å leve et rikere og sunnere liv.


referanse 1: International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, sixth edition, 2013:12.


Diabetesforbundet

Få fakta om diabetes type 1 og 2.

www.diabetes.no