Legemiddelutprøvinger

Novo Nordisk utfører jevnlig kliniske legemiddelutprøvinger innenfor våre terapiområder diabetes, hemofili og fedme.

 

 

Opdatert: 28. januar 2019