Essentials

De 10 essentials er ti klart definerte utsagn som beskriver hvordan Novo Nordisk Way i praksis hjelper våre ledere og ansatte å opptre i henhold til våre verdier.
 

 1. Vi skaper verdi ved å ha en pasientorientert forretningstilnærming.
 2. Vi setter ambisiøse mål og streber etter det beste.
 3. Vi står til ansvar for våre økonomiske, miljømessige og sosiale resultater.
 4. Vi skaper innovasjon til gavn for våre interessenter.
 5. Vi bygger og vedlikeholder gode relasjoner til våre viktigste interessenter.
 6. Vi behandler alle med respekt.
 7. Vi fokuserer på personlig prestasjon og utvikling.
 8. Vi har et sunt og engasjerende arbeidsmiljø.
 9. Vi strever etter smidighet og enkelhet i alt vi gjør
 10.  Vi går aldri på akkord med kvalitet og forretningsetikk.
   

Fra ord til handling

Hos Novo Nordisk har vi som tradisjon å følge opp og holde løftene våre. Novo Nordisk Way er ikke noe unntak. Vi tilrettelegger for Novo Nordisk Way gjennom «verdirevisjoner». 

Ledende medarbeidere som utnevnes som «tilretteleggere», drar rundt i organisasjonen for å intervjue medarbeidere, ledere og interne interessenter i forretningsenheten, samt se nærmere på lokal forretningspraksis og aktuell dokumentasjon. Den innsamlede informasjonen danner grunnlag for en evaluering av enhetens forretningsvirksomhet sett i forhold til Novo Nordisk Way. Tilretteleggerne kartlegger hvilke områder som kan forbedres, og hvilke velfungerende praksiser som kan implementeres i hele selskapet. 

Hver enhet tilrettelegges som minimum hvert sjette år – enkelte hvert tredje år eller årlig. Et sammendrag av observasjonene og tendensene rapporteres halvårlig til ledelsen og årlig til styret.

Dette bidrar til å sikre en bedriftskultur kjennetegnet av ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis samt engasjerte medarbeidere og interessenter. Tilretteleggingene sørger for at vi lever opp til Novo Nordisk Way mer enn bare på papiret.

 

Oppdatert: 24. november 2017