Etiske Regler

Informasjon om offentliggjøring av finansielle overføringer

Vi ønsker åpenhet om samarbeidet mellom helsepersonell og legemiddelindustrien. Fra 1. januar 2015 følger Novo Nordisk de europeiske reglene om offentliggjøring av finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner. Reglene gjelder alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger i sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa (EFPIA), herunder den norske bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien (LMI).

Overføringer som er gjort i 2019 offentliggjøres våren 2020. Offentliggjøringen vil finne sted på hvert enkelt legemiddelfirmas nettsider.

Offentliggjøringen vil inneholde følgende informasjon om helsepersonell:

·         Fullt navn

·         Adresse på praksis/arbeidssted

·         Samlet verdi på finansielle overføringer

·         En detaljert oversikt over overføringene inndelt i kategorier (honorar,            reise- og overnattingskostnader, registreringsavgifter)

Informasjonen vil være offentlig tilgjengelig i tre år, og firmaet må lagre informasjonen i minst sju år etter offentliggjøringsperioden.

Opplysningene vil i utgangspunktet offentliggjøres med hjemmel i berettiget interesse.

Personnummer eller helsepersonellnummer publiseres ikke. Offentliggjøring vil finne

sted på selskapets nettsider, samt gjennom en felles gateway driftet at den lokale

foreningen for legemiddelselskaper.

Offentliggjøring av opplysningene ivaretar en rekke allmenne hensyn, herunder pasienter, helsetjenesten, industrien og helsepersonell gjennom å:

·         sikre det offentliges tillit til helsepersonells integritet og uavhengighet

·         sikre folkehelsen gjennom å promotere helsepersonells ansvar for                  avgjørelser som påvirker pasienters behandlingsløp

·         vise dedikasjon til løpende videreutdanning og oppdatering av                        helsepersonell som igjen sikrer bedre ivaretakelse av pasienter.

Tiltak for mer åpenhet om relasjoner mellom legemiddelindustrien og helsepersonell vil bidra til å gi økt tillit til alle parter. Reglene om åpenhet har som mål å styrke det nødvendige og helt legitime forholdet mellom legemiddelfirmaer og helsepersonell. Novo Nordisk ønsker å bidra til åpenhet i bransjen.

Kontakt Novo Nordisk dersom du har spørsmål omkring offentliggjøring av verdioverføringer.

Ytterligere informasjon finner du her:

Informasjon fra LMI

Novo Nordisk Commitment to transparency in financial relationships with HCPs and HCOs

Novo Nordisk Responsible business practices

Samarbeid med pasientgrupper

I overensstemmelse med europeiske retningslinjer for industrien, er Novo Nordisk forpliktet til å gjøre tilgjengelig detaljer om hvordan vi samarbeider med ulike pasientgrupper i Europa. Dette inkluderer en komplett liste over samarbeidsparter, en kort beskrivelse av hva samarbeidet består i, og ev. finansiell støtte. Denne listen oppdateres årlig. Skriftlige avtaler med hver samarbeidspart er oppbevart lokalt i hvert datterselskap og kopier kan skaffes ved forespørsel.

Sponsoroversikt

 

 

 

 


Oppdatert: 30. juni 2020

Verdioverføringer 2019

Verdioverføringer 2018

Verdioverføringer 2017

 

 

Metodenotat

Offentliggøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonell og helseorganisasjoner som Novo Nordisk samhandler med, i samsvar med norsk lov, herunder personopplysningsloven.

 

Offentliggjøringen av verdioverføringene innebærer ikke tillatelse for andre som finner informasjon via vår webside, eller via annen nasjonal plattform, til å foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell. For å få en god forståelse av informasjonen som publiseres, anbefaler vi å lese metodenotatet som beskriver formål og innhold av de rapporterte verdioverføringene.

 

Verdioverføringer 2015
Metodenotat

Offentliggøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonel og helseorganisasjoner som Novo Nordisk samhandler med, i samsvar med norsk lov, herunder personopplysningsloven.
Individuelle mottakere av verdioverføringer som er inkludert i rapporten har gitt sitt samtykke til Novo Nordisk før offentliggjøring av personopplysningene.

 

Dette samtykket innebærer ikke tillatelse for andre som finner informajson via vår webside, eller via annen nasjonal plattform, til å foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell. For å få en god forståelse av informajsonen som publiseres anbefaler vi å lese metodenotatet som beskriver formål og inhold av de rapporterte verdioverføringene.

Verdioverføringer 2015
Metodenotat

Offentliggøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonel og helseorganisasjoner som Novo Nordisk samhandler med, i samsvar med norsk lov, herunder personopplysningsloven.
Individuelle mottakere av verdioverføringer som er inkludert i rapporten har gitt sitt samtykke til Novo Nordisk før offentliggjøring av personopplysningene.

 

Dette samtykket innebærer ikke tillatelse for andre som finner informajson via vår webside, eller via annen nasjonal plattform, til å foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell. For å få en god forståelse av informajsonen som publiseres anbefaler vi å lese metodenotatet som beskriver formål og inhold av de rapporterte verdioverføringene.