Innovativ diabetesbehandling igjennom mer enn 95 år

Bak Novo Nordisk slik vi kjenner det i dag, ligger en spennende historie som går mer enn 95 år tilbake i tid. Det hele begynte med de to små danske selskapene Nordisk Insulinlaboratorium og Novo Terapeutisk Laboratorium, som ble grunnlagt i henholdsvis 1923 og 1925. De to selskapene startet produksjon av det nye, revolusjonerende medikamentet insulin, som nettopp hadde blitt oppdaget av to canadiske forskere.

 

Novo Nordisk historie

Historiske røtter og fremtidsrettet blikk

Både Nordisk og Novo hadde fra starten av fokus på å utvikle produkter som hjelper diabetikere. Den intense konkurransen mellom selskapene gjorde dem til to av de beste på sitt felt. Da de endelig bestemte seg for å fusjonere i 1989, skapte de Novo Nordisk. Dette selskapet har siden den gang hatt en rask ekspansjon med ledende posisjoner innenfor diabetes-, hemofili-, veksthormon- og hormonell substitusjonsbehandling.

Novo Nordisk Way tar i dag aktivt ansvar for pasienter, medarbeidere, lokalsamfunn og investorer.

Vi kommer til å fortsette å bygge videre på det solide fundamentet fra grunnleggerne av  Novo Nordisk og endre diabetes. Historien vår viser at vi har viljen og evnen.

 


Opdatert: 9. mai 2018

Novo Nordisk grunnleggerne

Les om grunnleggerne:
August & Marie Krogh, Hans Christian Hagedorn, August Kongsted og Harald & Thorvald Pedersen.

Grunnleggerne