Changing HaemophiliaTM

Gjennom Changing HaemophiliaTM forplikter Novo Nordisk seg til å ta tak i alle udekkede behov innenfor hemofili, ikke bare de rent medisinske.

 

Hemofili er en sjelden og alvorlig sykdom

Hemofili er en sjelden og alvorlig sykdom som rammer omtrent 1 av 10 000 personer på verdensbasis. Mange med hemofili er fortsatt ikke diagnostisert eller får utilstrekkelig behandling. Selv med behandling er det mange som lider av kronisk smerte og begrenset mobilitet, ofte på grunn av leddblødninger, og ved underbehandling eller manglende behandling risikerer disse å dø i ung alder.

Gjennom Changing HaemophiliaTM forplikter Novo Nordisk seg til å ta tak i udekkede behov innenfor hemofili. Vi jobber målrettet med å skape en fremtid der alle blødere blir diagnostisert og har mulighet til å leve det livet de ønsker med så få begrensninger som mulig.

 

Våre tre fokusområder for Changing Haemophilia™ er:


Novo Nordisk forskning på hemofili

Vårt viktigste bidrag

Vårt viktigste bidrag er å forske på og utvikle effektive og sikre legemidler for personer med hemofili og andre sjeldne blødningsforstyrrelser. Vi tilbyr et bredt og innovativt produktspekter og har omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet som sørger for at vi er i forkant når det gjelder å utvikle neste generasjons legemidler.

Forskning innen hemofili


Novo Nordisk Changing Haemophilia, tilgang på behandling, Mexico

Vi tar tak i alle udekkede behov, ikke bare de rent medisinske 

For å virkelig gjøre noe med hemofili, må vi gjøre mer enn bare å sørge for de rette legemidlene. Med vårt engasjement gjennom Changing Haemophilia™ har vi som mål å ta tak i de udekkede behovene innenfor hemofili. Vi jobber målrettet med våre samarbeidspartnere for å fremme og skape bedre tilgang på diagnose og tverrfaglig behandling. Vårt mål er bedre leddhelse og -mobilitet, og vi er opptatt av at mennesker med hemofili skal kunne leve et godt liv.

Vi jobber målrettet med å skape en fremtid der alle blødere blir diagnostisert og har mulighet til å leve det livet de ønsker med så få begrensninger som mulig.


Novo Nordisk Haemophilia Foundation

Novo Nordisk Haemophilia Foundation

I NNHF (Novo Nordisk haemophilia Foundation) jobber vi sammen med lokale og internasjonale organisasjoner for å gi personer med hemofili muligheten til et bedre liv. NNHF jobber utrettelig for at personer med hemofili og andre blødningsforstyrrelser skal få bedre tilgang på pleie og behandling i tillegg til forbedret livskvalitet. Sammen har vi fokus på å støtte den store andelen blødere (ca. 75 % av den globale populasjonen) som bor i u-land, der det fortsatt er stor mangel på adekvat diagnostisering og behandling.

Novo Nordisk Haemophilia Foundation


Opdatert: 30. juni 2017