Hvordan rapportere bivirkninger og produktfeil (reklamasjoner)

Dersom du eller personen du rapporterer på vegne av opplever en alvorlig bivirkning skal du kontakte legen din eller annet helsepersonell før du rapporterer denne bivirkningen.

Din informasjon om bivirkninger og/eller produktfeil på våre produkter er viktige tilbakemeldinger. Dersom du har opplevd en bivirkning og/eller produktfeil på et produkt fra Novo Nordisk oppfordres du til å rapportere disse til Novo Nordisk.

 

Kontakt Novo Nordisk

Rapporter bivirkninger og/eller produktfeil (reklamasjoner) direkte til Novo Nordisk:

E-mail: NOR-Safety@novonordisk.com
Telefon: +47 22 18 50 51 

 

Hvorfor rapportere bivirkninger og produktfeil til Novo Nordisk?

Selv om våre produkter blir grundig testet og undersøkt i kliniske studier før de blir tilgjengelig på markedet, vet man ikke alt om et produkts bivirkninger før det har blitt brukt hos mange mennesker over tid. Vi i Novo Nordisk overvåker kontinuerlig sikkerheten av våre produkter. Ved å rapportere bivirkninger og/eller produktfeil gir du oss viktige tilbakemeldinger som vil hjelpe oss å gjennomføre passende tiltak og forbedre veiledningene for hvordan Novo Nordisk sine produkter skal brukes på riktig måte.  

 

Hvilken informasjon du skal gi 

Når du rapporterer en bivirkning og/eller en produktfeil, vennligst opplys oss om nedenstående informasjon dersom det er mulig:

 

 
Informasjon om produktet:

 • Navn på produktet?
 • Hvilken sykdom/tilstand brukes produktet for/mot?
 • Hvordan tas produktet, hvilken dose brukes og hvor ofte?
 • Når ble produktet tatt i bruk første gang?
 • Hva er produktets batch nummer (produksjonspartinummer)?

Dersom rapporteringen angår en produktfeil:
 • Hvilken del og funksjon av produktet er påvirket?
 • Hvordan oppsto feilen?
 • Er produktet tilgjengelig for retur?

Dersom rapporteringen angår en bivirkning:
 • Beskrivelse av bivirkningen
 • Når oppsto bivirkningen?
 • Oppleves bivirkningen fremdeles?
 • Har det blir gjort endringer i behandlingen i forbindelse med denne bivirkningen?

Detaljer om personen som opplevde bivirkning og/eller produktfeil: 
 • Kjønn
 • Alder, fødselsdato eller aldersgruppe (f.eks. barn, ungdom, voksen, eldre)
 • Bosted (land) 
Informasjon om deg som rapporterer bivirkningen/produktfeil:
 • Navn
 • Kontaktopplysninger 

Personvern

Novo Nordisk registrerer informasjon om rapporterte reklamasjoner og bivirkninger av hensyn til pasientsikkerhet og overholdelse av gjeldende regelverk. Dine personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og lagret i Novo Nordisk sin globale sikkerhetsdatabase. Vi er forpliktet til å rapportere informasjon om produktfeil og bivirkninger til helsemyndighetene i samsvar med gjeldende regelverk.

For fullstendig informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i Novo Nordisk, kan du enten gå til selskapets nettside på www.novonordisk.no eller kontakte Novo Nordisk sin lokale ansvarlige for håndtering av personopplysninger på privacy-norway@novonordisk.com.

Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine persondata i informasjon om håndtering av personopplysninger i forbindelse med bivirkninger og produktfeil.