Novo Nordisk Nyhetsbrev for spesialister i indremedisin, endokrinologi, kardiologi og nefrologi

Novo Nordisk ønsker å bidra med faglig oppdatering og kompetanseheving for helsepersonell i Norge. Vi håper nyhetsbrevet vil være interessant og nyttig lesing for din kliniske hverdag som spesialist i indremedisin, endokrinologi, kardiologi og nefrologi.

Innhold i nyhetsbrevet vil variere ved hver utgave. Det vil kunne inneholde kongressrapporter, kronikker, nyheter fra Novo Nordisk og påmeldinger til våre møter som vil kunne være relevant for deg som spesialist i indremedisin, endokrinologi, kardiologi og nefrologi.

Innhold fra Novo Nordisk nyhetsbrev til spesialister i indremedisin, endokrinologi, kardiologi og nefrologi