Novo Nordisk Nyhetsbrev for pediatere

Novo Nordisk ønsker å bidra med faglig oppdatering og kompetanseheving for helsepersonell i Norge. Vi håper nyhetsbrevet vil være interessant og nyttig lesing for din kliniske hverdag som pediater.

Innhold i nyhetsbrevet vil variere ved hver utgave. Det vil kunne inneholde kongressrapporter, kronikker, nyheter fra Novo Nordisk og påmeldinger til våre møter som vil kunne være relevant for deg som pediater.

Innhold fra Novo Nordisk nyhetsbrev til pediatere

 

ISPAD 2019