Novo Nordisk Nyhetsbrev for allmennleger

Novo Nordisk ønsker å bidra med faglig oppdatering og kompetanseheving for helsepersonell i Norge. Vi håper nyhetsbrevet vil være interessant og nyttig lesing for din kliniske hverdag som allmennlege.

Innhold i nyhetsbrevet vil variere ved hver utgave. Det vil kunne inneholde kongressrapporter, kronikker, nyheter fra Novo Nordisk og påmeldinger til våre møter som vil kunne være relevant for deg som allmennlege.

Innhold fra Novo Nordisk nyhetsbrev til allmennleger