Vagifem® 10 mikrogram1 – Lokalbehandling

Indikasjon:

Behandling av vaginal atrofi som følge av østrogenmangel hos postmenopausale kvinner. Erfaring med behandling av kvinner over 65 år er begrenset.

Innhold (virkestoff):

  • 10 mikrogram østradiol per vaginaltablett. 
Bruk:

Startdose: 1 vaginaltablett daglig i 2 uker

Vedlikeholdsdose: 1 vaginaltablett 2 ganger i uken.

Bivirkninger

Østrogenrelaterte bivirkninger som brystsmerte, perifert ødem og postmenopausale blødninger ble rapportert med svært lav forekomst med Vagifem® 10 mikrogram, likt som placebo, men dersom disse forekommer er det høyst sannsynlig kun i begynnelsen av behandlingen. For mer utfyllende informasjon om bivirkninger, se felleskatalogtekst.

* Fra og med juni 2020 er Vagifem® 10 mikrogram vaginaltabletter 18 stk. tilgjengelig som reseptfritt legemiddel i apotek. Les mer her

Referanse:

  1. Vagifem® 10 μg SPC, Pkt. 1, 2, 4.1, 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 05.09.2018)