Trisekvens®1 - Systemisk behandling

Sekvenspreparat
Indikasjon

Hormonell substitusjonsbehandling (HRT) mot symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner minst 6 måneder etter siste menstruasjon.

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for frakturer, og som ikke tåler andre legemidler godkjent for osteoporoseprofylakse eller der slike legemidler er kontraindisert.

Erfaringen med behandling av kvinner over 65 år er begrenset.

Innhold (virkestoff)

  • 12 blå tabletter: 2 mg østradiol
  • 10 hvite tabletter: 2 mg østradiol/1 mg noretisteronacetat
  • 6 røde tabletter: 1 mg østradiol
Bruk

Kontinuerlig 1 tablett daglig i følgende rekkefølge: 12 dager med blå tabletter, etterfulgt av 10 dager hvite tabletter og 6 dager med røde tabletter. Etter inntak av den siste røde tabletten skal behandlingen fortsettes neste dag med den første blå tabletten i ny pakning.

En menstruasjonslignende blødning kommer vanligvis i perioden man tar røde tabletter.

Bivirkninger

De vanligst rapporterte bivirkningene i kliniske studier med Trisekvens® var vaginale blødninger og brystsmerte/ømhet, rapportert hos ca 10 % til 20 % av pasientene. For mer utfyllende informasjon om bivirkninger, se felleskatalogtekst.

Referanse:

  1. Trisekvens® SPC, Pkt. 2, 4.1, 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 01.04.2016)