Novofem®1 - Systemisk behandling

Sekvenspreparat
Indikasjon

Hormonell substitusjonsbehandling (HRT) mot symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner mer enn 6 måneder etter siste menstruasjon.

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for frakturer, og som ikke tåler andre legemidler godkjent for osteoporoseprofylakse eller der slike legemidler er kontraindisert.

Erfaringen med behandling av kvinner over 65 år er begrenset.

Innhold (virkestoff)

  • 16 røde tabletter: 1 mg østradiol
  • 12 hvite tabletter: 1 mg østradiol/1 mg noretisteronacetat
Bruk

Kontinuerlig 1 tablett daglig i følgende rekkefølge: 16 dager røde tabletter, etterfulgt av 12 dager hvite tabletter. Etter inntak av den siste hvite tabletten skal behandlingen fortsettes neste dag med den første røde tabletten i ny pakning.

En menstruasjonslignende blødning kommer vanligvis i begynnelsen av en ny behandlingssyklus.

Overgang til et preparat med høyere dosekombinasjon kan være indisert hvis responsen etter 3 måneder ikke gir tilstrekkelig symptomlindring.

Bivirkninger

De vanligste rapporterte bivirkningene i kliniske studier ved behandling med HRT med lignende preparater som Novofem®, var brystømhet og hodepine (rapportert hos ≥ 10 % av pasientene). For mer utfyllende informasjon om bivirkninger, se felleskatalogtekst.

Referanse:

  1. Novofem® SPC, Pkt. 2, 4.1, 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 26.02.2016)