Eviana®1 - Systemisk behandling

Kontinuerlig kombinasjonspreparat
Indikasjon

Hormonell substitusjonsbehandling (HRT) mot symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner mer enn 1 år etter siste menstruasjon.

Erfaringen med behandling av kvinner over 65 år er begrenset.

Innhold (virkestoff):

  • 0,5 mg østradiol/0,1 mg noretisteronacetat per tablett
Bruk

En tablett daglig.

Overgang til et preparat med høyere dosekombinasjon, f.eks Activelle® 1 mg/0,5 mg tabletter, bør vurderes hvis responsen etter 3 måneder ikke har gitt symptomlindring.

Bivirkninger

Den vanligst rapporterte bivirkningen med Eviana® er vaginal blødning (≥ 1/10). For mer utfyllende informasjon om bivirkninger, se felleskatalogtekst.

Referanse:

  1. Eviana® SPC, Pkt. 1, 2, 4.1 , 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 11.03.2016)